Confruntarea pentru rectorat. Alegerile la UBB, pe ultima sută de metri

Vineri, în Aula Magna, este programată o dezbatare între cei doi candidați

Marți, 3 martie 2020, vor avea loc alegerile pentru desemnarea noului rector al Universității „Babeș-Bolyai”. În această cursă s-au înscris cel care până de curând a fost președintele Senatului UBB, Pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Prof. Daniel David actual prorector pe cercetare, competitivitate – excelență, publicații științifice, de la Facultatea de Psihologie, aflat pentru a doua oară în cursa pentru funcția de rector. Câștigătorul acestor alegeri va deveni cel de-al șaselea rector al UBB-ului din ultimii 30 de ani, fiind responsabil de implementarea unui proiect de management universitar menit să continue modernizarea și creșterea performanțelor universității într-un mediu al instituțiilor academic – universitare din ce în ce mai competitiv.

În ultimele săptămâni, ambii candidați au făcut vizite la sediile facultățiilor din cadrul universității pentru a-și prezenta programele de campanie și proiectele manageriale, dar mai ales pentru a intra în dialog cu cadrele didactice și de a răspunde întrebărilor adresate de acestea. În întâlnirile organizate cu candidații la funcția de rector, candidații au adresat în alocuțiunile lor chestiuni legate de dezvoltarea infrastructurii UBB, creșterea performanțelor academice și de excelență universitară, găsirea unor soluții pentru suplimentarea locurilor de cazare pentru studenți, raportul dintre mediul de afaceri local și universitate, dar și viziunea lor asupra unui proiect durabil de dezvoltare și modernizare a universității,pentru a da doar câteva exemple.

Scurt istoric, bătălii și inovații în cursa pentru rectorat

Din 1990 până în prezent, adică în acești treizeci de ani scurși de la Revoluția din 1989 Universitatea „Babeș-Bolyai” a avut cinci rectori: din 1990–1993 profesorul universitar Ionel Haiduc de la Facultatea de Chimie; între 1993–2004 rector a fost Andrei Marga de la Facultatea de Studii Europene, apoi între 2004–2008 a urmat Nicolae Bocșan de la Facultatea de Istorie și Filosofie, apoi, din nou, Andrei Marga în perioada 2008–2012, iar din 2012 până în prezent a fost rector istoricul și academicianul Ioan-Aurel Pop de la Facultatea de Istorie și Filosofie.

În decursul celor 30 de ani scurși din 1989 încoace, competiția pentru funcția de rector a Universității „Babeș-Bolyai” nu a fost lipsită de controverse, de lupte fățișe, dar și de inovații instituționale care au transformat procesul de selectare a rectorului într-unul mai democratic și mai transparent. Pentru a da doar un exemplu, unul dintre cele mai controverstate momente a fost și decembrie 2007, când în cursa pentru rectorat s-a înscris doar Andrei Marga, asta după ce mai deținuse de două ori mandatul pentru această funcție. Ziarele locale și naționale titrau la momentul respectiv că, potrivit regulamentului Univesităţii „Babeș-Bolyai”, funcția de rector nu poate fi exercitată mai mult de două mandate succesive, astfel încât Andrei Marga s-ar afla la al treilea mandat. Marga mai deținuse funcția de rector al UBB de două ori în perioada 1993-2004, iar între anii 2004-2008 rector a fost Nicolae Bocşan. La momentul respectiv, profesorul Marga şi-a argumentat candidatura prin „sentimentul datoriei”, precizând că nu are apetitul funcțiilor, cu atât mai mult cu cât le-a parcurs pe toate, de la șef de catedră, decan, prorector, rector, la ministru. La alegerile respective, universitarul Andrei Marga a obținut un nou mandat de rector cu 103 voturi pentru, 24 împotrivă și 8 abțineri.

La polul opus, alegerile pentru noul mandat de recor din 2012, dar și alte transformări din cadrul univeristății clujene, au ocazionat crearea grupului de discuții și dezbateri Democrație UBB, înființat în 2012 și a cărui menire a fost exact creșterea gradului de democratizare și transparentizare a guvernării și organizării Universității „Babeș-Bolyai”. Conform descrierii care se poate găsi pe rețeaua de socializare care găzduiește grupul Democrație UBB, acesta „îşi propune să ofere un forum pentru membrii comunităţii centrate în jurul UBB: profesori, cercetători, studenţi, administratori, absolvenţi, dar şi pentru cetăţenii interesaţi de funcţionarea unei instituţii publice importante. Există prea puţină reflecţie şi prea puțină consultare în legătură cu rolul pe care îl joacă universitatea publică în cadrul societății și al comunității locale, ce produce ea și pentru ce, în ce condiții și cu ce mijloace, condusă de ce principii fundamentale și conform cărei viziuni despre societate și despre ea însăși. Susţinem un sistem de decizie democratic, prin consultarea activă și substanțială a tuturor părților acesteia și abordarea universității ca întreg, mai degrabă decât ca un spațiu ierarhic generat de criterii de eficiență economică și interese particulare în care departamentele, facultățile și restul concurează în loc să colaboreze și să se susțină solidar“.

În 2012, în cadrul acestui climat de efervescență democratică, și-au depus candidatura pentru funcția de rector nu mai puțin de cinci cadre universitare, iar dezbaterile lor au sporit gradul de democratizare și transparentizare a alegerilor universitare. În cursă se înscriseseră la vremea aceea academicianul și profesorul universitar Ioan-Aurel Pop, profesorul universitar Daniel-Ovidiu David, profesorul universitar Decebal-Radu Ciurchea, profesorul universitar Cristina Ciumaș și profesorul universitar Enikö Vincze. După primul tur de scrutin, rezultatele arătau în felul următor: 475 de voturi pentru Cristina Ciumaș, 439 pentru Ioan Aurel Pop, 218 de voturi pentru Daniel David, 76 de voturi pentru Eniko Vincze și 5 voturi pentru Decebal Ciurchea. În cel de-al doilea tur de scrutin, Ioan Aurel Pop a câștigat primul său mandat de rector cu 659 de voturi pentru, în timp ce contracandidata sa, Cristina Ciumaș, de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, a obținut 595 de voturi pentru.

Patru ani mai târziu, în 2016, Ioan Aurel Pop câștigă cel de-al doilea mandat de rector după ce i-a învins pe ceilalți doi contracandidați ai săi, profesorul universitar și prorectorul Marcel Pop și profesorul Gheorghe Fătăcean de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. În 2016, victoria lui Ioan Aurel Pop a fost zdrobitoare, acesta obținând 851 de voturi pentru din totalul de 1.187 de voturi valabil exprimate. Profesorul Marcel Pop a obținut 244 de voturi, iar Gheorghe Fătăcean 92 de voturi.

Cum se votează?

Alegerea noului rector al Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) va avea loc pe data de 3 marie 2020, iar dacă va fi cazul, atunci un al doilea tur de scrutin va avea loc pe 10 martie 2020. Aceste alegeri sunt ultimele dintr-un șir mai lung, primele alegeri pentru selectarea directorilor de departamente, membrilor consiliilor de departamente și a directorilor de extensii universitare având deja loc în data de 23 ianuarie. Și membrii senatului au fost aleși deja, în 28 ianuarie 2020. Până la stabilirea noului rector, noul Senat a fost validat de către vechiul Senat în 10 februarie 2020, când s-au depus și candidaturile pentru funcția de președinte al Senatului Universității. Președinte al Senatului a fost ales în 17 februarie 2020 profesorul Florin Streteanu, decanul Facultății de Drept din UBB. În ce priveşte alegerea rectorului, din documentul de metodologie de desfășurare a alegerilor, disponibil pe site-ul Universității Babeș-Bolyai, aflăm că au drept de vot cadrele didactice și de cercetare titulare, dar și reprezentanții studenților din universitate. În ceea ce privește numărul, un posibil indicator ar putea fi numărul celor cu drept de vot la Referendumul din 2019 pentru stabilirea modalității de alegere a rectorului, unde conform procesului-verbal, 1.581 a fost numărul total al celor cu drept de vot, dintre aceștia prezentându-se la urne 1.062. Alegerile se defășoară pe baza votului universal, direct și secret al tuturor membrilor cu drept de vot din circumscripția din care fac parte. Dosarul de candidatură al celor care candidează pentru funcțiile de conducere în UBB cuprinde declarația de candidatură însoțită de un proiect privind dezvoltarea, managementul și inițiativele pe care candidatul dorește să le promoveze la nivelul reprezentat. Pe lângă acest proiect, candidații trebuie să depună la dosar și un cv în care să fie reliefate cele mai semnificative realizări în planul activității profesionale. Pentru a fi ales în funcția de rector, un candidat trebuie să adune mai mult de 50% dintre voturi, iar dacă acest lucru nu este posibil în primul tur se va organiza un al doilea. După alegerea rectorului vor avea loc și numirile noilor decani, pe baza unor concursuri publice organizate de noul rector la nivelul fiecărei facultăți. După desemnarea sa de către rector, decanii își vor desemna la rândul lor prodecanii după consultarea consiliului facultății.

[stextbox id=’custom’ caption=’Pachet editorial alegeri UBB ‘]

Distribuie:

Postaţi un comentariu