Proiectul David: O universitate clujeană de clasă mondială

Universitatea „Babeș-Bolyai”, sediul central / Foto: Dan Bodea

Mesajul profesorului Daniel David, candidat la postul de rector:

„Îmi doresc o universitate clujeană de clasă mondială, care are mecanisme și joacă după reguli europene și este ancorată în realitățile și dinamica Clujului/Transilvaniei/României”

Daniel David

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este o comunitatea academică de aproximativ 50.000 de oameni, cu un buget anual de aproximativ 120.000.000 de euro și cu un impact direct anual în comunitatea clujeană estimat (la modul conservator) la aproximativ 200.000.000 de euro. În prezent, UBB este universitatea cu tradiția academică cea mai veche de pe teritoriul actual al României (începând cu 1581), cea mai mare universitate a țării și cea mai bine poziționată universitate românească în clasamentele internaționale ale universităților (conform metarankingurilor universitare din 2016, 2017, 2018 și 2019). Așadar, UBB este o cetate universitară puternică într-un oraș metropolitan, iar atunci când se mișcă UBB se mișcă și Clujul. Un oraș de cinci stele are nevoie de o universitate de cinci stele, iar o astfel de universitate facilitează un astfel de oraș! În consecință, leadershipul UBB este relevant nu doar pentru comunitatea UBB, ci și pentru Cluj, Transilvania și România.

Lumea în care trăim este una dinamică. Mediul academic este, la rândul său, unul în transformare majoră, iar peste zece ani ceea ce considerăm astăzi aspecte standard în universități s-ar putea să nu mai fie astfel. Îmi doresc ca UBB să fie ancorată în aceste transformări dinamice europene și să contribuie creativ la ele, pentru a nu rămâne mereu într-o logică de recuperare a decalajului. Prin profesura internațională și prin expertiza proprie din cadrul multor comisii/consilii europene de profil, înțeleg bine și sunt parte a acestor transformări ale ariei academice europene, astfel încât pot contribui la o integrare eficientă a UBB în acest spațiul academic european dinamic. Simplu și direct spus, îmi doresc să avem o universitate clujeană/transilvană care are mecanisme și joacă după reguli europene.

Nu îmi doresc o universitate clujeană marginală sau chiar ruptă de acest spațiu european, dar nici o universitate europeană neancorată în realitățile și dinamica Clujului/Transilvaniei. De aceea, plasez candidatura mea la funcția de rector al UBB în paradigma unei universități de clasă mondială, care să exprime, totodată, valorile noastre fondatoare și virtuțile care consider că trebuie să le fie asociate – Tradiție (prin bun-simț) și Excelență (prin raționalitate/înțelepciune) -, în spiritul umanist modern al încrederii și deschiderii, pentru a genera o cultură organizațională a solidarității și cooperării, într-un cadru instituțional dominat de etică, un cadru menit să susțină apoi cu onoare și curaj misiunea noastră universitară. Conform acestui program, excelența nu este un angajament exclusivist, ci, într-o înțelegere umanistă, o formă incluzivă de a susține și stimula valoarea fiecărui membru activ al comunității academice. Într-adevăr, trăinicia acestei instituții este dată de oamenii care o formează, atât cadre didactice/cercetători/personal administrativ, cât și studenți. Promoțiile de absolvenți UBB sunt de găsit astăzi peste tot în lume, în profesiile cele mai diverse. Unii sunt figuri de prim-plan ale politicii, media sau artei, alții, specialiști, poate mai puțin vizibili, dar care asigură/constituie coloana vertebrală a societății.

Urmând Programul ProUBB+, UBB devine prima universitate a țării – generatoare de caractere și competențe, de buni cetățeni, fiind o sursă de bunăstare bazată pe cunoaștere pentru Cluj, pentru Transilvania și pentru întreaga țară, un reper fundamental în știința și cultura națională – și, totodată, o universitate de referință la nivel internațional, promovând cultura română și contribuind la dezvoltarea unei civilizații umane bazate pe cunoaștere.

Ancorați în viața comunității

Misiunea principală a UBB este aceea de a asigura un învățământ modern, centrat pe student, prin excelența cunoașterii și formarea caracterelor, în care activitățile științifice, cultural-artistice și sportive se combină armonios în modelul academic al unei universități world-class, pentru a oferi oportunități de dezvoltare profesională și personală adaptate atât nevoilor/intereselor studenților, cât și nevoilor/vocației cadrelor didactice și cercetătorilor. În acest proces, studentul nu este obiect sau beneficiar al unor servicii educaționale, ci partener activ al profesorilor și cercetătorilor, membru cu drepturi depline al comunității academice a UBB. Unicitatea UBB în peisajul academic internațional este, în primul rând, o consecință a multiculturalității, atât în ceea ce privește organizarea academică, cât și în ceea ce privește trecutul asumat; această caracteristică fundamentală a Universității noastre trebuie în continuare dezvoltată și valorizată, pentru a crește avantajele competitive ale UBB. În cadrul acestei misiuni voi fi garantul autonomiei și democrației universitare. Într-o universitate modernă, libertatea de gândire și libera căutare a adevărului nu pot fi îngrădite. Nu pot fi impuse linii de gândire și acțiune prin autoritarism. Universitatea noastră va rămâne un spațiu al libertății, al științei, al frumosului și al binelui, un spațiu al selecției caracterelor și inteligențelor superioare, pentru binele națiunii și, în general, al cunoașterii umane. Îmi doresc să generăm mecanisme instituționale prin care să valorificăm interesele/calitățile membrilor comunității noastre, astfel încât cooperarea și solidaritatea să derive din angajamentul liber al indivizilor autonomi, nu prin constrângeri derivate din concentrarea puterii instituționale. Respectul și cordialitatea între servitorii adevărului se vor impune, excluzând feudalismul universitar, spiritul de gașcă și interesele de grup. Îmi doresc să fiu un rector care creează și conservă contextul normalității, în care apoi colegii se pot exprima academic, fără să trebuiască mereu evaluați și ghidați, și în care aleșii înțeleg că sunt reprezentanții, nu „șefii” noștri; așadar, cred în descentralizarea și distribuirea puterii instituționale, cu asumarea firească a responsabilităților asociate. Îmi doresc, pentru noi toți, un climat academic în care impredictibilitățile lumii complexe de astăzi să fie văzute ca oportunități de dezvoltare, nu ca pericole, iar recompensele și încrederea în oameni să înlocuiască vânarea greșelilor și acțiunile punitive ca prim reflex instituțional.

Ancorați în Europa

UBB, în tradiția sa academică, a fost mereu o instituție ancorată în cele mai avansate modele universitare europene. De aceea, UBB este una aparte în peisajul academic românesc, iar specificitatea ei este accentuată și de caracterul ei multicultural, unic în România. Astfel, Universitatea Claudiopolitană (secolele XVI-XVIII – cu predare în limba latină/germană), Universitatea Franz Joseph (secolul XIX – cu predare în limba maghiară) și Universitatea Regele Ferdinand I (secolul XX – cu predare în limba română) au fost, fiecare, perfect ancorate în aria academică internațională a vremurilor lor. Din păcate, dictatura comunistă, în ciuda eforturilor unor rectori responsabili din epocă de a salva excelența academică moștenită de la înaintași, a izolat în bună măsură universitatea de bunele practici și de rețelele universitare europene. În ciuda încercărilor totalitariste de a slăbi universitatea, unii membri marcanți ai comunității academice clujene au perseverat în a menține, prin activitatea lor, profilul world-class al universității, astfel că, după Revoluția din 1989, acesta a fost asumat în mod firesc în Carta UBB. Ne revine, astăzi, responsabilitatea de a-l împlini la proporțiile pe care le permite epoca noastră.
România se schimbă odată cu lumea și cu succesiunea firească a generațiilor. Fac parte dintr-o generație necontaminată de ideologia comunist-totalitară (eram licean la Revoluția din 1989), dar suficient de matură ca să o înțeleagă. Această dublă filiație – dată de memoria intelectuală a trecutului și de provocările uriașe ale prezentului – ne permite o conectare rapidă la evoluția lumii actuale, putând astfel juca un rol pozitiv, de liant între generații. UBB se află astăzi într-o situație complexă, în care evoluția câștigată după 1989 poate produce un salt calitativ, care să ne reintegreze în ariile academice europene, sau putem asista la un regres, pe linia practicilor instituționale moștenite din perioada totalitară și accentuate de anumite politici publice falimentare ale tranziției. Așadar, viziunea instituțională la care ader și pe care o vom implementa împreună va fi definitorie pentru direcția universității noastre. Nu cred că pot face așa ceva singur, ci numai în echipă cu viitoarea conducere aleasă de UBB la toate nivelurile și cu fiecare dintre dvs., colegii mei din corpul academic al Universității, inclusiv cu suportul comunității clujene. Parafrazând o formulă celebră, de comportamentul fiecăruia dintre noi depinde astăzi soarta academică a tuturor!

În concluzie, programul ProUBB+ își propune ancorarea definitivă a UBB în aria academică europeană/ internațională, continuând peste timp angajamentul pentru Tradiție și Excelență al fondatorilor universității. Programul ProUBB+ nu urmărește o dezvoltare forțată sau nerealistă a UBB, dar nici nu susține un status quo, generator de inerție și cu mare potențial de risc în lumea contemporană aflată într-o dinamică alertă, sau o dezvoltare „organicistă”, imprevizibilă și nepredictibilă (care poate se întâmplă, poate nu). Programul ProUBB+ susține o dezvoltare a UBB pentru oameni și prin oameni, vizând mereu stimularea atingerii zonei proximei dezvoltări, cu politici instituționale de susținere, în angajamentul Nemo Resideo, în paradigma încrederii și deschiderii. Programul ProUBB+ țintește să ancoreze UBB în viitor și modernitate, (1) printr-un demers strategic, dar non-directiv, (2) centrat pe performanță academică, dar în zona proximei dezvoltări și în paradigma încrederii și deschiderii, (3) cu aprecierea multiculturalității și diversității culturilor organizaționale din UBB, dar în logica unei culturi ancorate în modele internaționale specifice domeniului, (4) cu încurajarea diversității opțiunilor academice ale cadrelor didactice/cercetare, dar definite clar și (5) cu angajamentul că demersurile administrative trebuie să servească/susțină dezvoltarea academică, nu să o condiționeze.

„UBB este o cetate universitară puternică într-un oraș metropolitan, iar atunci când se mișcă UBB, se mișcă și Clujul. Un oraș de cinci stele are nevoie de o universitate de cinci stele, iar o astfel de universitate facilitează un astfel de oraș! În consecință, leadershipul UBB este relevant nu doar pentru comunitatea UBB, ci și pentru Cluj, Transilvania și România.”

[stextbox id=’custom’ caption=’Pachet editorial alegeri UBB ‘]

Distribuie:

Postaţi un comentariu