Proiectul Chirilă: UBB – o universitate în care poți să-ți construiești viitorul

Universitatea „Babeș-Bolyai”, sediul central / Foto: Dan Bodea

Mesajul profesorului Ioan Chirilă, candidat la funcția de rector:

„UBB poate oferi elementele necesare dezvoltării umane și dezvoltării caracterelor, realizării cunoașterii integrale, a aserțiunilor teoretice și a soluțiilor practice orientate spre atingerea dezideratului cunoașterii științifice, creșterii influenței pe piața dezvoltărilor tehnologice și informaționale, dar și resursele necesare unei afirmări plenare a valorilor etice și spiritual”

Ioan Chirilă

Am decis să candidez pentru ocuparea funcției de rector al Universității Babeș-Bolyai ca un gest de asumare a responsabilității în raport cu dimensiunea simbolică, științifică, spirituală și culturală pe care o aduce instituția noastră în contextul românesc, european și global actual. UBB este un loc privilegiat al întâlnirii tradiției cu excelența. De-a lungul vremii s-a afirmat ca o instituție de formare și creație. A crescut prin secole ca mediu de formare și educare culturală, civică și practică, a adunat în sine modele și expresii culturale și de civilitate în expresie latină, germană, maghiară și romană. O vedem astăzi ca un tezaur din care acum împărtășește tinerelor generații bogăția științei, luminarea conștiinței și unitatea cunoașterii teoretice și practice.

Tradiția și excelența se alimentează și se îmbogățesc reciproc în modelul multicultural al UBB și în diversitatea sa structurată axiologic. În chip esențial, multiculturalitatea se îmbină armonios cu interculturalitatea, ceea ce presupune un climat academic în care convivialitatea, conlucrarea și comuniunea dialogică se realizează ca diversitate în unitatea regeneratoare. Este vorba de a crea o atmosferă și un cadru de acțiune în care situarea în firescul lucrurilor este mereu provocată de creativitate, de dorința de inovare și de creștere a calității vieții, de obținere a unei vieți bune pentru întreaga comunitate. De aceea Universitatea Babeș-Bolyai este atractivă și se adresează cu performanța ei căutătorilor excelenței din întregul areal românesc. UBB este o universitate care se plasează în topurile internaționale și este dorită ca partener în diferite structuri academice de colaborare internațională, ceea ce poate să fie un alt motiv de atractivitate. Aceasta e direcția excelenței în care îi chem pe membri comunității noastre universitare să mergem și să construim împreună.

Așa cum am arătat în programul meu de candidatură pentru funcția de rector al UBB, în contextul dezvoltării noii societăți bazate pe tehnologia informației, pe digitalizare și comunicare, Universitatea își va îndeplini rostul ei de instituție ce contribuie la dezvoltarea umană, la dezvoltarea cunoașterii științifice și a creației culturale printr-o atenție sporită acordată diversității programelor, multiculturalității, infrastructurii de cercetare, creșterii rolului responsabilității sociale, dar și relațiilor cât mai strânse și reciproc avantajoase cu mediul economic, cu piața resurselor umane și financiare și cu societatea în ansamblu. În acest context, UBB poate oferi elementele necesare dezvoltării umane și dezvoltării caracterelor, realizării cunoașterii integrale, a aserțiunilor teoretice și a soluțiilor practice orientate spre atingerea dezideratului cunoașterii științifice, creșterii influenței pe piața dezvoltărilor tehnologice și informaționale, dar și resursele necesare unei afirmări plenare a valorilor etice și spirituale.

Am conștiința faptului că rectorul nu este cel care dispune de resursele unei instituții și decide cum sunt valorificate și investite acestea. El este garantul atingerii obiectivelor strategice menite să ofere Universității conținutul uman, științific și cultural, să asigure structura digitală similară universităților din Europa și celor performante pe plan global, să creeze contextul de formare și inovare sub toate aspectele pe care le pune la dispoziție dezvoltarea tehnologică și informațională actuală. În același timp, rectorul coordonează și reprezintă universitatea în casa europeană a universităților și în mediul global universitar în vederea atingerii performanței academice și a recunoașterii ei de către forurile de specialitate europene și mondiale. De aceea, rectorul trebuie să aibă deschiderea științifică, culturală și spirituală specifică mediului universitar pe care îl reprezintă, iar activitatea mea didactică și științifică și experiența mea în managementul universitar pot să fie foarte utile în contextul asumării unei asemenea responsabilități.

Universitatea „Babeș-Bolyai” este un loc al formării de conștiințe în spiritul valorilor naționale și universale. De aceea am insistat mereu pe punerea în valoare a celor ce trebuie să transmită și îmbogățească aceste valori. Și am aici în vedere în primul rând necesitatea de a reda demnitatea profesională profesorilor, cercetătorilor și tuturor categoriilor de personal pe care, fiecare după specificul lor, îi regăsim implicați în construcția instituțională a universității noastre. Totodată, am în vedere necesitatea de a cultiva în rândul studenților, masteranzilor și doctoranzilor nu numai dorința de a se implica într-un proces de dezvoltare personală și profesională, ci și de a participa la idealul construcției UBB ca loc al demnității, creativității, inovării și oferirii de soluții pentru comunitate.

Cred că profesorii, cercetătorii și studenții ar trebui să participe la un efort comun atât în ceea ce privește îmbunătățirea activităților didactice, cât și în ceea privește activitatea de cercetare. Militez pentru o îmbinare a activităților de cercetare și predare-învățare. Sunt adeptul utilizării datelor cercetării în activitatea de predare și în inovarea adusă ca răspuns la nevoile comunității, așa cum cred că activitatea didactică poate impulsiona activitatea de cercetare și poate aduce motivații în plus pentru învățarea care să le îmbine pe amândouă. Aceasta nu înseamnă că nu este posibil ca toţi cei care doresc să se axeze doar pe activități de cercetare să o facă la un nivel performant, așa cum deja se întâmplă în cazul unor angajați ai UBB.

Totodată, încurajez publicarea datelor cercetării sau a datelor ce derivă din diferite experiențe didactice, în funcție de specificul fiecărui domeniu de știință și de specificul fiecărei discipline. Noi nu trebuie să fim rigizi în aplicarea unor criterii și standarde de publicare. În situația în care vom pune în valoare resursele de creativitate și inovare specifice profesorilor, cercetătorilor și studenților noștri implicați în aceste activități este sigur că și rezultatele vor veni și se vor așeza pe o plajă forte nuanțată a publicațiilor relevante în funcție de fiecare domeniu și potrivit exigențelor fiecărei discipline universitare dezvoltată în mediul nostru academic. Cred că o mai mare flexibilitate o să ducă la creșterea productivității și vizibilității activității de publicare în cazul fiecărei persoane implicate în activitățile didactice și de cercetare ale Universității „Babeș-Bolyai”.

O preocupare constantă a mea, în funcțiile manageriale pe care le-am deținut, a fost mereu – și va fi în continuare în calitate de rector, în cazul care voi fi ales – orientarea tuturor activităților spre efortul comun de internaționalizare a UBB. Avem toate premisele culturale, științifice, educaționale și cele legate de valoarea resursei umane. Trebuie doar să dezvoltăm cadrele afirmării a ceea ce avem și ale racordării resurselor noastre de creativitate și inovare la temele și activitățile academice ce se desfășoară pe plan internațional. În felul acesta vom rezolva și o parte din finanțarea suplimentară și punerea în valoare a rezultatelor muncii profesorilor și cercetătorilor noștri. Dar mai ales vom transmite un semnal clar pentru tinerii care doresc să devină studenții noștri că Universitatea „Babeș-Bolyai” este un mediu academic performant care te pregătește pentru viitor, o universitate deschisă care comunică soluții practice pentru intrarea societalului actual în climatul completitudinii și în statutul real al societății sustenabile. Anvergura internațională a UBB, potențialul lingvistic realizabil, asigură mobilitatea studenților în mediul universitar european. Prin urmare, ne așteptăm ca această chemare să fie auzită nu numai de studenții din spațiul nostru cultural, ci vom atrage și studenți internaționali, vom pregăti studenți europeni, vom crea competențe și caractere comunitare și comunionale.

Pe perioada rectoratului meu, Universitatea „Babeș-Bolyai” va continua să se dezvolte, în și mai mare măsură, ca un for al excelenței, al slujirii vieții și oamenilor și un model al performanței, conștiinței responsabilității și al caracterelor responsabile, un for al devenirii spirituale a tuturor celor care participă, în diverse forme, la viața noastră academică și la Unitatea, Binele și Bunăstarea pe care le oferă comunității.

„Vom transmite un semnal clar pentru tinerii care doresc să devină studenții noștri că Universitatea «Babeș-Bolyai» este un mediu academic performant care te pregătește pentru viitor, o universitate deschisă care comunică soluții practice pentru intrarea societalului actual în climatul completitudinii și în statutul real al societății sustenabile.”

[stextbox id=’custom’ caption=’ Pachet editorial alegeri UBB ‘]

Distribuie:

Postaţi un comentariu