Un sătmărean a obținut notă mai mică de cinci, după constestație, la titularizare

Candidații sătmăreni și-au aflat joi, notele finale

Rezultatele finale, după contestaţii, la proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013, au fost afișate joi, 8 august. Circa 40% din cei care au susținut examenul au rămas cu aceleași note.

La nivelul judeţului Satu Mare au fost depuse un număr de 98 de contestaţii. În urma reevaluării lucrărilor, 58 de note au rămas nemodificate, la 9 candidaţi li s-a scăzut nota, dintre care unul a obţinut notă mai mică decât cinci, iar 31 au obținut note mai mari. Din cei 31, un număr de nouă persoane, iniţial cu note mai mici decât cinci, au obţinut note mai mari sau egale cu cinci. Alți șapte care au avut iniţial note mai mici decât șapte au reușit să obțină note mai mari.

Note mai mici decât cinci au obținut un număr de 114 candidaţi, cu note mai mari decât cinci şi mai mici decât șapte un număr de 180 profesori în timp ce 255 au obținut note mai mari decât șapte. Procentul final de promovabilitate la nivelul judeţului Satu Mare este de 79, 23%.

Mâine, 9 august, va avea loc repartizarea candidaţilor care au obţinut note mai mari sau egale cu șapte, atât la proba scrisă cât şi la proba practică, pe cele 131 posturi titularizabile publicate pentru concurs. Repartizarea va avea loc la centrul de concurs, respectiv Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare.

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu