Corecţiile taie adânc în bugetul Zalăului. Primăria speră că vor fi plătite din bugetul de stat

Cea mai mare corecţie a fost aplicată proiectului de semaforizare inteligentă a oraşului

Conducerea Primăriei Municipiului Zalău a prezentat la ultima ședință a Consiliului Local o informare privind corecţiile aplicate proiectelor cu finanţare europeană derulate de municipalitate. Informarea a fost prezentată la cererea formulată în şedinţa precedentă de consilierul local Claudiu Bîrsan.

Potrivit documentului prezentat de primărie, cinci proiecte cu finanţare europeană au suferit corecţii, ce totalizează 1.728.013 lei. Primăria a plătit, deja, din bugetul local, 1.358.006 lei din această sumă.

Cea mai mare corecţie a fost aplicată proiectului “Sistem de management al traficului în municipiul Zalău”, unde au fost găsite nereguli atât la contractul de lucrări, cât şi la cel de audit. Astfel, pentru că la contractul de lucrări primăria a cerut ofertanţilor să prezinte trei contracte de lucrări similare în valoare de cel puţin 10, 5 milioane de lei, precum și experienţă profesională a inginerilor, s-a aplicat o corecţie de 10 la sută din valoarea contractului, adică 1.337.400 de lei. La acelaşi proiect, pentru că auditorului i s-a cerut la licitaţie certificat ISO şi diplomă de studii superioare specializarea „contabilitate sau finanţe”, la contractul de audit s-a mai aplicat o corecţie de 10 la sută din valoare, respectiv 1.808 lei.

Următoarea corecţie, ca valoare, este cea aplicată contractului de lucrări din cadrul proiectului „Amenajare peisageră a parcului central municipal Zalău”. Pentru respingerea a doi ofertanţi, s-a aplicat o corecţie de 345.237 de lei.

La proiectul de modernizare a corpurilor A şi B şi a internatului şi construirea corpului de legătură între corpurile A şi B de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, s-a aplicat o corecţie de 36.292 de lei la actul adiţional la contractul de lucrări, pe motivul că problemele care au determinat, pe parcurs, schimbarea soluţiei de fundare a corpului de legătură ar fi trebuit prevăzute de expert în documentaţia iniţială. Pentru că şi aici, auditorului i-a fost solicitată diplomă în contabilitate sau finanţe, a fost aplicată o corecţie, în valoare de 1.736 de lei, şi contractului de audit.

O corecţie de 3.741 de lei a fost aplicată actului adiţional la contractul de lucrări de la Centrul multifuncţional pentru persoane vârstnice „Tinereţe fără bătrâneţe”, pe motiv că s-a utilizat procedura negocierii fără publicare pentru acest act adiţional, dar şi pentru că lucrările respective (înlocuirea unui perete instabil) trebuiau prevăzute de către expertul tehnic în documentaţia iniţială.

Cel de-al cincilea proiect „amendat” este cel de reabilitare a clădirii monument istoric Transilvania. Valoarea corecţiei este aici de 1.798 de lei şi s-a aplicat, din nou, pentru „impunerea de condiţii restrictive, respectiv solicitarea diplomei de studii superioare în ştiinţe economice, specializarea contabilitate sau finanţe” pentru auditor”.

Reprezentanţii primăriei precizează că, în toate cele cinci cazuri, documentaţiile de achiziţie au fost verificate în prealabil de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice înaintea publicării pe SEAP a invitaţiei de participare, iar licitaţiile s-au desfăşurat cu monitorizarea procedurilor de către Unitatea pentru Coordonarea şi verificarea Achiziţiilor Publice. „Cele două autorităţi abilitate în verificarea modului de desfăşurare a procedurilor de achiziţie nu au constatat abateri în elaborarea documentaţie şi aplicarea procedurilor”, subliniază aceştia.

De altfel, la şedinţa de astăzi, viceprimarul Fazakas Nicolae a precizat că pe masa guvernului se află un proiect de ordonanţă prin care aceste corecţii, aplicate după ce documentaţia a fost verificată de organismele competente, să fie plătite de la bugetul de stat.

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu