(D)efectele ideologiilor realităţilor vagi

Traian Vedinaș este scriitor şi profesor la Universitatea „Babeş-Bolyai”

În toamna anului ’90, când în învăţământul universitar s-a reintrodus sociologia ca domeniu independent, la ieşirea din imobilul de pe Kogălniceanu nr. 1 mi-a apărut în faţă profesorul şi sociologul Achim Mihu. Zâmbea într-un stil specific, tainic şi provocator. La întrebarea mea: „S-a întâmplat ceva?” mi-a răspuns sec: „Am primit cursul de sociologie generală”.

Imediat mi-au venit în minte manualele de sociologie ale lui Miron Constantinescu şi identificarea marxistă a sociologiei cu materialismul istoric. Aşa că am mai pus o întrebare: „Şi cum veţi proceda?” Formula­rea profesorului a fost de o clară profunzime în singurătatea ei: „Schimb paradigma. Înlocuiesc mijloacele de producţie cu omul”.

Pe acest principiu s-a născut un original tratat de sociologie generală, îmtemeiat pe om şi acţiunea umană în diversitatea ei, tratat superior manualelor cu sau fără blazon editorial radactate de autori ce conduc sociologia mai degrabă spre o inginerie socială, decât spre o „ştiinţă a realităţii şi acţiunii sociale”, cum ştiu de la Dimitrie Gusti, dar şi de la Raymond Boudon şi Anthony Giddens.

Deşi trăim într-o societate în care partidele politice şi-au abandonat construcţia şi reconstrucţia doctrinară, există ideologii mai pregnante sau mai precare, vizibile la unele grupuri poli­tice neparlamentare şi prezente activ la grupurile religioase minoritare, atât de numeroase în comparaţie cu religiile fundamentale, nu fundamentaliste ale lumii.

În istoria europeană a secolului trecut au existat două ideologii întemeiate pe realităţi vagi.
Mai întâi însă să definim realitatea vagă. Aceasta este un decupaj, o opţiune ideologică pentru o singură realitate, din totalitatea realităţilor sociale, economice, politice, religioase, culturale şi juridice ce caracterizează orice societate umană privită sociologic în configuraţiile ei esenţiale: economice, politice, religioase, culturale şi juridice.

Cele două ideologii întemeiate în secolul XX pe realităţi vagi au fost comunismul bolşevic şi nazismul (naţional-socialismul) german.

Comunismul bolşevic a decupat din realităţile sociale doar clasele sociale o parte numai din realităţile unei societăţi. Pe baza acestei decupări şi fragmentări Lenin, Troţki şi Stalin au pus în acţiune socială ca „motor” al evoluţiei sociale „lupta de clasă” pe care au ascuţit-o apoi toate partidele comuniste subordonate Moscovei.
Nazismul german a transformat „lupta de clasă” din ideologia bolşevică în „luptă de rasă”, pentru nazişti exploatatorii fiind numai evreii, de aceea împotriva lor au declanşat inumanele acţiuni de exterminare, cunoscute sub numele de holocaust. Legionarii români s-au înscris şi ei în ideologia luptei de rasă pe care
şi-au exersat-o la Iaşi şi Bucureşti contra evreilor, prin violenţă şi crimă, iar faptele lor criminale împotriva evreilor, dar şi împotriva prefectului Manciu al poliţiei din Iaşi, ucis de Codreanu, împotriva lui I.G. Duca ucis de „nicadori”, împotriva lui Madgearu şi Iorga ucişi de reprezentanţi din „cuibul răzleţilor” în scurta guvernare legionară din anii ’40-’41 ai secolului trecut.

Pe acest temei aplicarea etichetei de „legionar” unor grupuri înfiltrate în protestele „Salvaţi Roşia Montană”, mi se pare dacă nu profund eronată, cel puţin prost inspirată, precum mai vechea instigare a minerilor contra protestelor din Piaţa Universităţii, cu aceeaşi etichetă.

Un adevăr însă este limpede cei care au aplicat o astfel de etichetă au rămas captivi, cel puţin la nivelul culturii politice, ideologiilor realităţilor vagi.

Cum pot fi depăşite ideologiile realităţilor vagi. Simplu dacă există voinţă politică, precum cea chineză actuală, pe care toată lumea o socoteşte „comunistă”, când de fapt fenomenul spiritual ce a generat boom-ul economic chinez îl reprezintă convertirea subtilă a limbajului internaţionalist atât de vizibil în parada ideologică comunistă în principii taoiste, adică al solidarităţii tuturor în jurul unor principii, care vizibil sunt comuniste, dar camuflat au mesaj taoist.

Ieşim din ideologiile realităţilor vagi, dacă înţelegem omul ca totalitate de acţiune, gândire şi creaţie, fără fragmentări, segmentări şi sectări.

Distribuie:

Postaţi un comentariu