Primarul comunei Repedea, găsit incompatibil de ANI

Pavel Ţiudic, primarul comunei Repedea

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a constatat existenţa stării de incompatibilitate, precum şi existenţa conflictului de interese de natură administrativă şi penală, în cazul lui Pavel Ţiudic, primarul comunei Repedea. Potrivit ANI, starea de incompatibilitate şi cea de conflict de interese au intervenit ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcţii şi calităţi, precum şi a adoptării unor decizii prin care s-a realizat un folos material pentru sine, soţ sau rudele sale de gradul I ori pentru un afin până la gradul II inclusiv.

Conform sursei menționate, Pavel Țiudic, primarul comunei Repredea, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie 2008 – 25 iunie 2012, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de Primar al Comunei Repedea şi funcţia de administrator al S.C. Tiudic S.R.L.Acesta nu a respectat dispoziţile din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar […] este incompatibilă cu funcţia de […] administrator […] la societăţile comerciale”.

Acesta a fost informat despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris, drept de care a uzat deja, depunând la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Ce riscă primarul

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”, se arată în textul de lege.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu