România a cheltuit 2900 de milioane de lei pe cercetare-dezvoltare în 2012

România a cheltuit anul trecut 2872, 7 milioane lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, potrivit datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică. Cheltuielile de cercetare-dezvoltare au reprezentat 0, 49% din PIB, în creştere cu 0, 01 puncte procentuale faţă de anul 2011.

La sfârşitul anului 2012, îşi desfăşurau activitatea în cercetare-dezvoltare 42674 salariaţi, număr aproximativ la acelaşi nivel faţă de cel înregistrat la sfârşitul anului 2011.

Cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

În anul 2012, au fost cheltuite pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în cele patru sectoare de performanţă 2872, 7 milioane lei, din care 2355, 5 milioane lei cheltuieli curente, respectiv 82, 0% şi 517, 2 milioane lei cheltuieli de capital, respectiv 18, 0 %. Ponderea cheltuielilor de capital pentru dotarea unităţilor care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare, a scăzut cu 1, 2 puncte procentuale în anul 2012, faţă de anul 2011.

În anul 2012, cercetarea fundamentală a înregistrat o scădere de 2, 0 puncte procentuale în cheltuielile totale destinate activităţii de cercetare-dezvoltare, comparativ cu anul 2011, respectiv de la 43, 4% la 41, 4%. Cercetarea aplicativă a avut în anul 2012 o creştere de 2, 2 puncte procentuale în cheltuielile totale, respectiv de la 39, 2% la 41, 4%. Dezvoltarea experimentală, s-a menţinut ca pondere la acelaşi nivel în cheltuielile totale în anul 2012, faţă de anul 2011.

După sursele de finanţare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare în anul 2012, fondurile publice au cea mai ridicată pondere, respectiv 49, 9%, urmate de sursele de la întreprinderi, respectiv 30, 9%. Din fondurile publice cele mai mari sume au primit unitǎţile din sectorul guvernamental (59, 5%), urmate de unitǎţile din sectorul învǎţǎmânt superior (25, 0%). Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din străinatate au fost orientate în cea mai mare parte către unităţile din sectorul mediului de afaceri (37, 7%) şi sectorul învăţământ superior (35, 9%).

La 31 decembrie 2012, lucrau în activitatea de cercetare-dezvoltare 42674 persoane, din care 19774 erau femei, reprezentând 46, 3%.

Distribuie:

Postaţi un comentariu