Nașterea Maicii Domnului – prima mare sărbătoare din acest an bisericesc

Nașterea Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din cursul anului bisericesc, care a început la 1 septembrie. Ea este prăznuită pe data de 8 septembrie.

Cea mai importantă sursa despre nașterea Maicii Domnului este Protoevanghelia lui Iacov, o lucrare iudeo-creștină din sec. al II-lea. Fragmentul referitor la Fecioara Maria a fost scris în jurul anului 140. Deși nu este considerată o scriere canonică, informațiile oferite pot fi considerate veridice, cu rezervele de rigoare, conform crestinortodox.ro

Părinții Fecioarei Maria – Ioachim și Ana

Tatăl Fecioarei Maria se numea Ioachim și era din seminția lui Iuda. Soția lui Ioachim se numea Ana și era fiica preotului Matthan. Astfel, tatăl Fecioarei Maria era un urmaș al regelui David, iar mama, o descendentă din familia preotească a lui Aaron, împlinindu-se prin aceasta proorocia ca Mesia va avea o dubla descendenta: împărătească și preotească. Pentru că nu aveau copii, Ioachim şi Ana au început să fie ironizaţi şi batjocoriţi de oameni. Lipsa copiilor era considerată un blestem din partea lui Dumnezeu. Şi totuşi, Ioachim şi Ana nu s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, nici nu au renunţat la viaţa lor virtuoasă, rugându-se în continuare cu lacrimi şi nădăjduind în bunătatea lui Dumnezeu. Tradiţia spune că în al cincizecilea an al căsătoriei lor, Marele Preot de la Templu a refuzat în public jertfa lor, numindu-i blestemaţi.

Întristaţi, cei doi părinţi s-au îndreptat spre casa lor din Seforis şi au hotărât să se retragă fiecare pentru post şi rugăciune. Ioachim a zis către soţia sa Ana: “Pe mine nu mă îndeamnă inima să mai intru în casa mea, căci noi suntem urgisiţi de Dumnezeu. Iată, eu ma duc la munte şi acolo voi posti şi mă voi ruga lui Dumnezeu, doar se va milostivi şi ne va da nouă un copil”. Ana a început să se roage lui Dumnezeu cu durere şi cu multe lacrimi, zicând: “Doamne, Atotţiitorule, Cela ce numai cu cuvântul ai făcut cerul şi pământul şi toate câte se văd; Cela ce ai zis făpturilor Tale să trăiască şi să se înmulţească; Cela ce ai binecuvântat pe Sarra, femeia lui Avraam şi a născut pe Isaac la bătrâneţe şi ai dăruit Anei fiu, de a născut pe Samuel proorocul, dă-mi şi mie roada pântecelui meu şi nu lăsa să fiu de ocară între oameni, că de voi naşte fiu sau fiică, îl voi închina Ţie cu toată inima şi-l voi da să slujească în biserica slavei Tale”.

Îngerul Gavriil s-a arătat fiecăruia, spunându-le că rugăciunea lor nu a fost trecută cu vederea şi că Dumnezeu le va trimite binecuvântarea Sa. Tot el le-a vestit că acest prunc se va umple de Duh Sfânt din pântecele mamei sale şi că va fi un vas ales lui Dumnezeu.

2, 2 de milioane de români  își sărbătoresc duminică ziua numelui

Potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, peste 2, 2 milioane de cetăţeni români poartă numele de Maria sau derivate din acesta (Marina, Marian, Marin etc).

Astfel, majoritatea femeilor, respectiv 1.398.464, poartă numele de Maria, alte 273.454 pe cel de Mariana, 51.620 se numesc Marinela, iar alte 31.149, Mioara.

La acestea se adaugă 25.947 de femei care poartă numele de Marina, 25.447 pe cel de Marilena, 10.834 pe cel de Mărioara, 1.685 se numesc Măriuca, iar alte 162, Măria.

Statisticile existente la nivelul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul M.A.I. arată că 310.751 de bărbați poartă numele de Marian, 102.620 de Marin, iar alţi 3.332 pe cel de Marinică.

[stextbox id=”custom” caption=”Anul bisericesc”]Spre deosebire de anul civil care începe pe 1 ianuarie, anul bisericesc începe pe 1 septembrie. Potrivit tradiției moștenită din Legea Veche, în aceasta zi s-a început creația lumii și tot în aceasta zi Și-ar fi început Mântuitorul activitatea Sa publică.[/stextbox]

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu