Universitatea „Babeș-Bolyai” introduce specializări conform cerințelor de pe piața muncii

Conform unui comunicat de presă, Univesitatea Babeș-Bolyai a propus spre acreditare trei specializări noi la nivel licenţă, 15 programe la nivel master pentru anul universitar 2013-2014 şi a renunţat la șapte specializări: trei din cadrul Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică: Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică, Inginerie economică în industria chimică şi de materiale, Chimia mediului (învăţământ cu frecvenţă), trei specializări din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului: Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice (în limba maghiară, extensia Sfântu Gheorghe), Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice (extensia Sfântu Gheorghe), una din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie: Filosofie (în limba maghiară – ID), iar din cadrul Facultăţii de Studii Europene, specializarea Management (extensia Bistriţa).

UBB a renunțat la aceste specializări din cauza numărului mic de studenți și slabul interes pentru ele.

„Periodic, Universitatea Babeş-Bolyai propune noi specializări având în vedere cererea de pe piaţa muncii. Tot în acelaşi timp unele specializări care nu mai sunt solicitate, vor fi radiate din nomenclatorul specializărilor”, a declarat Conf. Univ. Dr. Anna Soos, prorector responsabil curriculum şi linia maghiară.

Distribuie:

Postaţi un comentariu