Consiliul Judeţean vrea să se împrumute cu 30 de milioane de euro

Consiliul Judeţean Cluj doreşte contractarea unui împrumut intern pentru continuarea unor proiecte din fonduri europene la care trebuie să asigure o cofinanţare de nu mai puţin de 134.220.440, 56 de lei. Consilierii judeţeni vor discuta în şedinţa de astăzi un proiect de hotărâre în acest sens.

Potrivit prevederilor Legii finanţelor publice locale, consiliile judeţene pot aproba la propunerea ordonatorului principal de credite contractarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale, în limita de 30% din media aritmetică a veniturilor proprii. Totuşi contractarea finanţărilor rambursabile pentru realizarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile sunt exceptate de la încadrarea în gradul de îndatorare de 30% şi de la încadrarea în plafonul limitelor de tragere anuale.

“În prezent se află în derulare în diferite stadii de implementare proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile a căror documentaţii tehnico-economice au fost aprobate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Cluj, proiecte care necesită sume importante pentru cofinanţare şi pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile. În acest sens pentru asigurarea resurselor financiare în bună corelare cu derularea proiectelor si având în vedere că acestea au termenele de finalizare în anul 2014, respectiv anul 2015 se impune necesitatea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 134.220.000 lei pentru cofinanţarea următoarelor proiecte: sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj cu o valoare totală de 275.219163 lei din care contribuţia CJ 58.130.641, 60 lei, Parc industrial TETAROM I cu o valoare de 69.136.932, 99 lei din care consiliul judeţean asigură 38.404.822, 10 de lei, Parc industrial TETAROM IV, proiect în valoare de 54.912.262 de lei, iar cofinţarea este de 28.700.499, 73 de lei, Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchițele – Prislop – Ic Ponor, voloare totală 75.853.228, 80de lei, cofinanţare de 2.760.457, 15 de lei, Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţele Cluj şi Sălaj, proiect în valoare de 217.675.837 de lei, cu o contribuţie a Consiliului Judeţean de 3.224.020 de lei şi Studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal pentru pasageri şi marfă la Aeroportul Cluj-Napoca TEN-T, proiect cu o valoare de 8.900.000 de lei, iar cofinanţarea se ridică la 3.000.000 de lei”, se arată în nota de fundamentare a proiectului. Creditul ar uma să fie contractat în urma unei licitaţii, pe o perioadă maximă de 10 ani.

Distribuie:

Postaţi un comentariu