AgroTransilvania Cluster demarează un proiect în premieră naţională la Cluj-Napoca

AgroTransilvania Cluster, cu sprijinul Consiliului Judeţean Cluj şi al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca derulează, începând cu luna septembrie, un studiu de analiză a resurselor, nevoilor şi aşteptărilor comunităţilor locale clujene, în scopul integrării acestora în strategia regională agricolă pentru perioada 2014-2020.

Studiul constă în parcurgerea concomitentă a mai multor etape considerate a fi extrem de importante: derularea de interviuri în fiecare localitate având ca grup ţintă autorităţile executive ale administraţiei publice locale precum şi reprezentanţii mediului de afaceri din domeniul agro-alimentar, etapă ce urmează a fi derulată în cursul lunii septembrie 2013; colectarea de informaţii de la cât mai mulţi cetăţeni, pe baza unor chestionare auto-administrate ce urmează a fi completate de orice cetăţean clujean interesat; consultarea factorilor de decizie locali.

„Iniţierea acestui proiect a fost determinată de conştientizarea nevoii ca în domeniul agriculturii şi al sectorului ago-alimentar clujean să fie elaborată o strategie sectorială specifică şi coerentă, pe baza unor studii ştiinţifice complexe şi care să ţină cont de particularităţile fiecărei localităţi în parte, de resursele specifice ale acestora, de nevoile şi problemele concrete cu care se confruntă dar şi de potenţialul lor încă neexploatat” a declarat Ioan Oleleu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj şi coordonatorul acestui proiect din partea forului administrativ judeţean.

Informaţiile colectate prin intermediul proiectului urmează a fi utilizate în vederea conceperii şi implementării unei strategii unitare în domeniul agro-alimentar, strategie menită să determine nevoile reale din domeniu şi să ierarhizeze priorităţile de investiţii şi de implicare în proiecte de atragere de fonduri la nivelul administraţiei judeţene.

Distribuie:

Postaţi un comentariu