1 miliard de euro pentru regiunea Nord Vest. Lipsesc proiectele

Marcel Boloş

Regiunea Nord Vest va avea la dispoziţie peste 1 miliard de euro din fonduri europene în exerciţiul financiar 2014-2020, dublu faţă de perioada 2007-2013. Totuşi noua conducere a Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) este sceptică în privinţa elaborării unor proiecte de dezvoltare regională.

„Bugetul discutat în această etapă este de 1 miliard şi 24 de milioane de euro, sumă care mai poate suferi însă modificări, o sumă dublă faţă de perioada anterioară. În Planul de Dezvoltare Regională (PDR) urmează să se identifice proiectele strategice care vor avea prioritate la finanţare şi în acest sens va urma un calendar de întâlniri cu autorităţile judeţene din regiune. Regiunea trebuie să meargă spre o dezvoltare economică pentru că este o regiune puternică. Vom selecta 10 proiecte prioritare pe care ne vom axa. Prima condiţie ca un proiect să fie considerat prioritar este ca să aibă în vedere tocmai această dezvoltare economică şi apoi să depăşească valoarea de 75 de milioane de euro”, a declarat directorul ADR Nord-Vest, Marcel Boloş.

Şanse slabe pentru proiecte regionale

Noul şef al instituţiei recunoaşte însă că nu suntem chiar pregătiţi pentru regionalizare. „Nu ştiu dacă astăzi România e pregătită pentru proiecte regionale. Pentru asta ar trebui să avem proiecte gândite pentru cele opt regiuni de dezvoltare. Asta ar însemna ca regiunile să funcţioneze deja juridic şi apoi guvernul regional să decidă care e proiectul strategic ce trebuie finanţat”, a spus Boloş. Reprezentanţii agenţiei au precizat că în cadrul întâlnirilor privind planificarea regională pentru perioada 2014-2020, a reieşit faptul că priorităţile comunităţilor locale sunt legate de reabilitarea / modernizarea / extinderea infrastructurilor de utilităţi (mai cu seamă reţele de apă potabilă şi de canalizare) şi a infrastructurii rutiere (de la drumuri naţionale şi judeţene până la străzi şi uliţe), crearea de noi locuri de muncă şi atragerea de investitori, prevenirea migraţiei tinerilor, incluziunea socială a grupurilor şi comunităţilor defavorizate (ex. romi, persoane asistate social, comunităţi izolate geografic), dezvoltarea potenţialului turistic, valorificarea produselor agricole locale, protecţia mediului şi a resurselor naturale (ex. păduri), măsuri de răspuns la provocările datorate schimbărilor climatice (ex. inundaţii, secetă), eficienţa energetică şi reducerea consumului de energie.

În aceste zile are loc desemnarea, prin vot, a membrilor Comitetul Regional de Planificare (CRP), care este organismul cu rol consultativ în elaborarea şi avizarea Planului de Dezvoltare Regională, pentru 2014-2020. CRP este organizat şi coordonat de către ADR Nord-Vest, prin funcţia de secretariat care îi revine acesteia. În perioada imediat următoare, se va finaliza activitatea de colectare a ideilor de proiecte din Regiune, activitate care a fost demarată la începutul anului 2013, urmând ca după efectuarea unei analize privind distribuţia teritorială a acestora şi necesarul de finanţare solicitat pe domenii tematice, să se stabilească, în cadru partenerial, portofoliul de proiecte considerate prioritare şi strategice, care urmează a fi anexat Planului de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest pentru 2014-2020.

Doar 37% grad de absorbţie între în ultimii şapte ani

Conducerea Agenţiei a prezentat şi un bilanţ al finanţărilor atrase în ultimii şapte ani prin proiecte europene. Astfel, prin Programul Operaţional Regional 2007– 2013 în Transilvania de Nord au fost realizate proiecte în valoare de 540, 15 milioane euro finanţare nerambursabilă. ADR Nord-Vest a înregistrat 1.158 proiecte care au fost depuse spre finanţare, dintre care, în urma procesului de evaluare, au ajuns să fie contractate 454, adică mai puţin de jumătate. Beneficiarii programului au finalizat implementarea a 268 proiecte, iar plăţile totale efectuate pentru proiectele finalizate şi în implementare au atins suma de 181, 75 milioane euro. Gradul de absorbţie este de 37, 20%.

Prin proiectele finanţate, între alte rezultate, au fost create peste 1400 locuri de muncă şi au fost reabilitaţi 123 kilometri de drumuri judeţene sau orăşeneşti. “Cele mai solicitate proiecte în regiune au fost cele din domeniul transporturilor, 201 proiecte, apoi turismul cu 106 proiecte şi infrastructura pentru educaţie 104 proiecte. O componentă importantă rămâne şi pe viitor partea de reabilitare termică a clădirilor publice ale diferitelor instituţii”, a spus Marcel Boloş. Au existat însă şi contracte reziliate cu 41 de IMM-uri care nu au respectat obligaţiile de implementare a proiectelor finanţate.

„IRECTT nu trebuia creat de Agenţie”

Noul director al ADR Nord Vest contestă oportunitatea proiectului Institutul Regional pentru Educaţie, Cercetare şi Transfer Tehnologic (I.R.E.C.T.T.) şi ia în calcul cedarea acestuia către Consiliul judeţean. „Eu dacă eram director al agenţiei la acea vreme nu aş fi creat IRECTT-ul decât dacă exista un beneficiu financiar. Altfel cred că era mai legitim şi mai oportun ca acest proiect să fie al Consiliului Judeţean. Nu cred în acest proiect, nu cred într-un asemenea institut realizat undeva pe câmp la Rădaia. Analizez situaţia şi vom decide ce facem cu terenul concesionat şi cu acest proiect. Nu pot spune azi că îl desfiinţez pentru că e o decizie cu implicaţii financiare, există acţionari care trebuie consultaţi, dar analizăm lucrurile. Pe de altă parte agenţia are o creanţă de 2, 6 milioane de lei la IRECTT şi poate cere mâine falimentul acestuia”, a explicat Marcel Boloş. Acesta a spus că discută cu preşedintele Consiliului Judeţean Horea Uioreanu despre o posibilă preluare a acestui proiect dar şi despre readucerea sediului ADR Nord Vest în oraş. „Discutăm cu conducerea Consiliului Judeţean care ne-a propus o clădire lângă Iulius Mall, e mai bine să fim aproape”, a adăugat Boloş. „Am putea să le permitem funcţionarea într-unul din sediile noastre şi vom analiza serios acest lucru”, a precizat şi Uioreanu.

Distribuie:

Postaţi un comentariu