UBB și-a păstrat „Gradul de Încredere Ridicat” și anul acesta

UBB / Foto: Dan Bodea

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi-a menţinut calificativul Grad de Încredere Ridicat acordat de Consiliul Naţional ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), în urma evaluării externe periodice a calităţii academice, care s-a desfășurat în luna decembrie 2014. Calificativul reprezintă cea mai înaltă calificare pe care o acordă ARACIS unei instituţii din sistemul universitar autohton în materia calităţii învăţământului superior.

Stabilirea gradului de credibilitate este o apreciere cu un anumit nivel de relativitate. Atunci când echipa de evaluare apreciază pe baza documentelor de evidenţă ale instituţiei şi a constatărilor din timpul vizitei, că instituţia asigură corespunzător condiţiile de calitate şi standardele şi, în acest temei, creează condiţii şi pentru asigurarea viitoare a calităţii, se acordă calificativul „grad de încredere ridicat”.

Constatările evaluării externe a calităţii academice s-au concretizat într-un Raport de evaluare instituţională al Agenţiei. Concluziile acestui raport reprezintă evaluarea finală în legătură cu credibilitatea care poate fi acordată managementului instituţiei în materie de asigurare a calităţii programelor de studii şi de respectare a standardelor academice de acordare a diplomelor de absolvire. Concluziile se bazează pe o serie de constatări ale evaluării, precum măsura în care a fost asigurată calitatea, luând în considerare situaţia reală observată în timpul vizitei de evaluare, contextul/condiţiile şi misiunea instituţiei.

Distribuie:

Postaţi un comentariu