UBB Cluj: Rațional ar fi fost să continuăm în învățământul superior activitățile așa cum au fost începute în semestrul al II-lea

Universitatea Babeș Bolyai critică anunțurile autorităților cu privire la desfășurarea cursurilor în format fizic în contextul ridicării totale a restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19.

Reprezentanții UBB nu recomandă ”trecerea intempestivă” la învățământul în format clasic pentru că ”poate bulversa academic și administrativ semestrul aflat în derulare (inclusiv ajutorarea refugiaților în spațiile/cu resursele universităților), mai ales în cazul universităților mari, care au zeci de mii de studenți, și/sau ignorarea dezvoltărilor tehnice și de pedagogie universitară realizate în ultimii doi ani”.

”Din punctul nostru de vedere, rațional ar fi fost să continuăm în învățământul superior activitățile așa cum au fost începute în semestrul al II-lea – oricum, cele mai multe programe se desfășoară deja în format hibrid –, reluând, ca trecere graduală, examenele de la sfârșitul semestrului în format clasic și, apoi, începând cu noul an universitar, să avem activitățile academice doar în format clasic (acreditat), augmentat de elemente hibride acolo unde ne-ar permite reglementările convenite în baza unei analize/dezbateri naționale solicitate de strategia Comisiei Europene pentru universități”, susțin reprezentanții UBB Cluj.

În 14 martie va avea loc ă ședință a Consiliului de Administrație al UBB unde se va propune spre adoptare o hotărâre care prevede următoarele:

 

Începând cu  data  de  28 martie 2022, în  condițiile ridicării stării  de alertă, activitățile academice se vor reorganiza astfel:

(1) activitățile  academice curriculare  care   presupun  prezența  fizică și participare obligatorie se vor desfășura doar  față în față;

(2) activitățile  academice  curriculare  care   presupun  prezența  fizică,   dar   la  care participarea nu este obligatorie se vor desfășura (a) față în față sau (b) față în față   și online  (varianta online se va implementa acolo unde există interes și posibilități ale unității academice respective);

(3) în  baza   standardelor  specifice   ID/IFR  (din   30  iulie   2020),  pentru  organizarea procesului didactic la forma  ID activitaple de tutorat (AT) și activitățile aplicative asistate (AA)  se  pot  organiza față  în  față  în  campusul universitar și/sau  online sincron prin  intermediul platformelor informatice. Pentru organizarea procesului didactic la forma IFR activitățile de seminar (S) și activitățile aplicative (L, LP, P) – laborator, lucrări practice, proiect, practica  de specialitate se pot organiza față în față în  campusul universitar și/sau  online sincron prin  intermediul platformelor informatice.

(4) celelalte   activități  academice   se   pot   desfășura   în   orice   format   – față  în față/online/hibrid- care asigură maximum de calitate academică  și de neinterferenta cu activitățile deja planificate pe parcursul semestrului II al anului universitar  2021-2022.”

se pecizează în Hotărârea care va fi supusă aprobării în ședința Consiliului de Administrației din 14 martie 2022.

Până în 28 martie 2022, activitățile  academice se vor desfășura ca și până în acest moment, iar examenele se vor desfășura doar față în față.

Distribuie:

Postaţi un comentariu