Statul român, proprietar cu acte în regulă asupra domeniului de la Ciucea. Instanța a dat o nouă decizie nefavorabilă urmașilor Veturiei Goga

Foto: Cristina Beligăr

Domeniul de la Ciucea, situat la 70 de kilometri de Cluj, este de 13 ani, obiectul unor dispute juridice, după ce urmașii Veturiei Goga, fosta soție a lui Octavian Goga, au cerut instanței să li se recunoască dreptul de proprietate și de folosință a ceea ce este în prezent Complexul Muzeal ”Octavian Goga”. În anul 1966, după moartea soțului său, Veturia Goga a lăsat moştenire statului român domeniul de la Ciucea, cu condiţia ca proprietatea să fie transformată în muzeu şi să poarte numele soţului său. Moștenitorii acestia au atacat în instanță certificatul de moștenitor.

În 2007, frații Florin și Radu Mureşanu au deschis o acţiune în revendicare, chemând în faţa instanţei Statul Român, Judeţul Cluj, Ministerul Finanţelor Publice şi Primăria comunei Ciucea. Nepoții Veturiei Goga au solicitat constatarea nulităţii absolute a donaţiei făcute de aceasta Statului Român, a testamentului şi repunerea în posesie a complexului de clădiri care au aparţinut soţiei poetului, iar pentru bunurile care nu mai puteau face obiectul restituirii în natură au fost solicitate despăgubiri.

După ani și ani de procese, în luna februarie a acestui an, Consiliul Județean a solicitat constatarea nulității absolute a certificatului de mostenitor emis de notarul public sibian, radierea înscrierii referitoare la dreptul de proprietate al urmașilor Veturiei Goga, constatarea în baza testamentului întocmit de aceasta a calității de legatar al statului român în ce privește bunurile mobile și imobile situate pe domeniul de la Ciucea și, pe cale de consecință, înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al statului român. De asemenea, CJ Cluj a solicitat instituirea unui sechestru judiciar asupra bunurilor mobile și imobile situate în ansamblul muzeal ”Octavian Goga, până la soluționarea definitivă a dosarului.

În luna iulie, Tribunalul Cluj a decis să respingă toate solicitările formulate de urmașii Veturiei Goga și a readus în proprietatea statului român domeniul de la Ciucea al lui Octavian Goga.

La sfârșitul săptămânii trecute, judecătorii Curții de Apel Cluj au respins apelul formulat de moștenitorii soției lui Octavian Goga și au menținut în totalitate sentința din 05.07.2019 a Tribunalului Cluj.

„Respinge ca nefondat apelul declarat de pârâţii Mureşanu Florin Gheorghe şi Mureşanu Radu Pompiliu Marius, împotriva sentinţei civile nr. 333 din 05.07.2019 a Tribunalului Cluj- Secţia Civilă, pronunţată în dosar nr. 613/117/2018/a2, pe care o menţine. Cu drept de recurs în 30 de zile de la comunicare. Calea de atac se va depune la Curtea de Apel Cluj. Dată şi pronunţată în şedinţa publică din data de 20 noiembrie 2019”, se arată în soluția instanței.

Foto: Dan Bodea

Foto arhivă: Cristina Beligăr

În esență, sentința din vara acestui an consfințește dreptul de proprietate al statului asupra domeniului de la Ciucea:

”Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale active a Judeţului Cluj, invocată de către pârâţii Mureşanu Florin Gheorghe şi Mureşanu Radu Pompiliu Marius prin întâmpinare.

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta UAT Judeţul Cluj – Consiliul Judeţean Cluj în contradictoriu cu Mureşanu Florin Gheorghe şi Mureşanu Radu Pompiliu Marius şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice.

Respinge ca neîntemeiată cererea reconvenţională formulată de către pârâţii Mureşanu Florin Gheorghe şi Mureşanu Radu Pompiliu Marius.

Constată nulitatea absolută a certificatului de moştenitor legal şi suplimentar nr. 68/2017, emis de notar public Visea Virginea, din cadrul Societăţii Profesionale Notariale Sima & Visea.

Dispune radierea înscrierii referitoare la dreptul de proprietate al pârâţilor Mureşanu Radu Pompiliu Marius şi Mureşanu Florin Gheorghe din cărţile funciare nr. 50345 Ciucea (C.F. vechi 207 ), nr. 50192 Ciucea (C.F. vechi 228), nr. 50410 Ciucea (C.F. vechi 180), 50346 Ciucea (C.F. vechi 207), 50349 Ciucea ( C.F. vechi 207), 50348 Ciucea ( C.F, vechi 207), 50347 Ciucea (C.F. vechi 207), 50409 Ciucea (C.F. vechi 173).

Constată, în temeiul Testamentului întocmit de defuncta Veturia Goga decedată la data de 15.06.1979, calitatea de legatar al Statului Român în privinţa bunurilor mobile şi a celor imobile – terenuri şi construcţii – situate în com. Ciucea, înscrise în cărţile funciare nr. 50345 Ciucea (C.F. vechi 207 ), nr. 50192 Ciucea (C.F. vechi 228), nr. 50410 Ciucea (C.F. vechi 180), 50346 Ciucea (C.F. vechi 207), 50349 Ciucea ( C.F. vechi 207), 50348 Ciucea ( C.F, vechi 207), 50347 Ciucea (C.F. vechi 207), 50409 Ciucea (C.F. vechi 173).

Constată că pârâtul Statul Român a acceptat tacit legatul întocmit de defuncta Veturia Goga decedată la data de 15.06.1979, cu privire la bunurilor mobile şi a celor imobile – terenuri şi construcţii – situate în com. Ciucea, înscrise în cărţile funciare nr. 50345 Ciucea (C.F. vechi 207 ), nr. 50192 Ciucea (C.F. vechi 228), nr. 50410 Ciucea (C.F. vechi 180), 50346 Ciucea (C.F. vechi 207), 50349 Ciucea ( C.F. vechi 207), 50348 Ciucea ( C.F, vechi 207), 50347 Ciucea (C.F. vechi 207), 50409 Ciucea (C.F. vechi 173).

Dispune înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al Statului Român asupra bunurilor imobile – terenuri şi construcţii – situate în com. Ciucea, înscrise în cărţile funciare nr. 50345 Ciucea (C.F. vechi 207 ), nr. 50192 Ciucea (C.F. vechi 228), nr. 50410 Ciucea (C.F. vechi 180), 50346 Ciucea (C.F. vechi 207), 50349 Ciucea ( C.F. vechi 207), 50348 Ciucea ( C.F, vechi 207), 50347 Ciucea (C.F. vechi 207), 50409 Ciucea (C.F. vechi 173).

Constată dobândirea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile şi a celor imobile – terenuri şi construcţii – situate în com. Ciucea, înscrise în cărţile funciare nr. 50345 Ciucea (C.F. vechi 207 ), nr. 50192 Ciucea (C.F. vechi 228), nr. 50410 Ciucea (C.F. vechi 180), 50346 Ciucea (C.F. vechi 207), 50349 Ciucea ( C.F. vechi 207), 50348 Ciucea ( C.F, vechi 207), 50347 Ciucea (C.F. vechi 207), 50409 Ciucea (C.F. vechi 173). De către reclamanta U.A.T. Judeţul Cluj şi în consecinţă dispune înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al U.A.T. Judeţul Cluj.

Obligă pârâţii Mureşanu Florin Gheorghe şi Mureşanu Radu Pompiliu Marius la plata în favoarea reclamantei U.A.T. Judeţul Cluj a sumei de 88.723,07 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – taxă judiciară de timbru. Pronunţată în şedinţa publică din 5 iulie 2019.”, se arată în sentința Curții de Apel Cluj.

Octavian Goga a avut reşedinţa la Ciucea până la moartea sa, în 1938. Prin testament, domeniul a fost trecut în proprietatea soției sale, care la rândul ei l-a donat statului român în anul 1966. Condiția a fost una simplă și presupunea ca Veturia Goga să locuiască și să administreze până la moarte ceea ce avea să devină ulterior muzeul memorial Octavian Goga. Oferta de donaţie a fost acceptată de Sfatul Popular Cluj, și așa domeniul a ajuns în proprietatea statului român. După 1989, construcţiile şi clădirile complexului muzeal de la Ciucea au ajuns în proprietatea judeţului Cluj.

Distribuie:

Postaţi un comentariu