Reguli la urna de vot

Votarea începe la ora 7.00 și are loc până la ora 21.00, când secția de votare se închide. Pe ușa secției de votare se vor afișa orele între care se desfășoară procesul de votare. Nu au dreptul de vot debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție, și nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă. Fiecare alegător are dreptul la un singur vot.

Alegătorii votează numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își au domiciliul, pe baza actului de identitate – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate; în cazul cetățenilor romani cu domiciliul în străinatate pașaportul simplu cu mențiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate,  în cazul cetățenilor cu reședinta în străinătate pașaportul simplu sau în cazul statelor membre ale Uniunii Europene și cartea de identitate, însoțite de orice alt document emis de autoritățile străine care dovedește reședința în străinătate; în cazul membrilor reprezentantelor diplomatice pașaportul diplomatic sau de serviciu; în cazul elevilor din școlile militare carnetul de serviciu militar.

Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare alegător va prezenta actul de identitate biroului electoral al secției de votare care, după verificarea înscrierii în lista electorală permanentă, pe baza semnăturii în lista electorală permanentă, îi va încredința buletinul de vot și ștampila pentru votare. Alegătorului care refuză să semneze lista electorală permanentă i se va interzice exercitarea dreptului de vot.

Alegătorii vor vota separat în cabine închise, aplicând stampila care poartă mențiunea „Votat” înăuntrul patrulaterului  care cuprinde numele și prenumele candidatului pe care îl votează. După ce au votat, alegătorii vor îndoi buletinele astfel ca pagina netipărită care poartă stampila de control să rămână în afară și le vor introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greșită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.

La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greșit stampila cu mențiunea „Votat”, dar nu a introdus buletinul în urnă, președintele biroului electoral al secției de votare îi poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin, reținând și anulând buletinul de vot inițial și făcând mențiunea corespunzătoare în procesul-verbal al operațiunilor de votare.

Stampila încredințată pentru votare se restituie președintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secției de votare desemnați de acesta. Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

Distribuie:

Postaţi un comentariu