Promovarea valorilor democratice și combaterea extremismului sunt pe agenda de cercetare europeană a UBB

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca va derula, în perioada imediat următoare, în parteneriat cu universități de top din Europa, două proiecte care vizează promovarea valorilor democratice, combaterea extremismului și menținerea și dezvoltarea unui cadru european propice reprezentării și participării politice a minorităților etnice, religioase și culturale.

Proiectele se adresează atât studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor din mediul academic, cât și formatorilor de opinie, organizațiilor non-guvernamentale, partidelor politice, autorităților locale și naționale, ca factori de decizie și implementare a politicilor publice.

Astfel, proiectul IN-COPS se va derula în parteneriat cu universitățile din Marburg (Germania), Coventry și Kent (Marea Britanie), Utrecht (Olanda) și Coimbra (Portugalia) și are ca finalitate implementarea transversală în programa de învățământ a universităților partenere a practicilor de învățare bazată pe experiență (Work Based Learning) în procesul de dezvoltare a unei culturi a rezilienței democratice europene în fața amenințărilor ridicate de intoleranță, extremism și ultra-naționalism.

La finalul perioadei de derulare a proiectului, reprezentanții universităților partenere vor realiza o Carte Albă a învățării democrației și toleranței prin practică – un document adresat decidenților de politici publice de la nivel european și național. 

La rândul său, proiectul MINREP, care se va desfășura în parteneriat cu universitățile din Bordeaux (Franța), Florența (Italia), Pireu (Grecia), Galatasaray (Turcia) și Wroclaw (Polonia), are ca obiectiv consolidarea unei strategii comune pentru construirea unui cadru democratic inclusiv de reprezentare a minorităților în procesele de deliberare și de decizie politică, mai ales prin sensibilizarea și conștientizarea tinerilor privind importanța acestei problematici și va include realizarea unui ghid de bune practici, a unor sesiuni de informare, precum și constituirea unor grupuri de lucru care vor formula propuneri de modificare a normelor în domeniu.

„Dincolo de un nou succes legat direct de câștigarea unor proiecte academice la nivel european, Universitatea Babeș-Bolyai își exprimă prin aceste două inițiative statutul de actor global la nivel internațional – statut confirmat recent prin acceptarea în GUILD, grupul exclusivist al unora din cele mai importante universități europene world-class –, contribuind aici decisiv la elaborarea de bune practici și ghiduri pentru decidenții europeni și internaționali”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Proiectele, coordonate de prof. univ. dr. Sergiu Mișcoiu, se vor derula în perioada 2020-2023 prin Centrul de Studii Africane și Facultatea de Studii Europene, cu sprijinul Centrului pentru Cooperări Internaționale al Universității Babeș-Bolyai.

Distribuie:

Postaţi un comentariu