Proiectul “Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile” – acces la educație, sănătate și viață decentă pentru 4600 de beneficiari

Să mergi la școală, la medic, să ai o locuință decentă și șanse de a te angaja. Ceea ce pare un parcurs normal, pentru membrii unor comunități vulnerabile este foarte greu sau chiar imposibil din cauza sărăciei și a lipsei de acces la servicii de bază.

Peste 4600 de persoane din 7 județe au primit ajutor considerabil pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și pentru integrarea în comunitate prin proiectul implementat de Consorţiul HEKS, împreună cu peste 70 de primării și alte instituții locale.

Proiectul “Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile” are drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi facilitarea incluziunii sociale în comunităţilor de romi din judeţele Cluj, Mureş, Bihor, Alba, Covasna, Sălaj şi Harghita.

Bugetul total al proiectului a fost de 7.01 milioane CHF (5.86 milioane de euro), dintre care 4.6 milioane CHF (3.84 milioane Euro) Contribuţia Fondului Tematic Elveţian, iar 2.4 milioane CHF (2 milioane de euro) contribuții proprii.

Principalele domenii de intervenție au fost: Educaţie, Sănătate şi asistenţă socială, Calificare, angajare şi îmbunătăţirea veniturilor, Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit.

La capitolul Educație, obiectivul a fost integrarea copiilor romi în sistemul de educaţie, prin acordarea de sprijin educaţional suplimentar prin programe precum Şcoală după Şcoală, Grădiniţă Estivală, activităţi interculturale educaţionale, pregătiri pentru examinări și promovarea cooperării între şcoli şi părinţi.

 “Aproape 3.000 de copii vulnerabili au participat la programul Școală după Școală, care este un sprijin imens pentru dezvoltarea lor, pentru ca ei să învețe și să crească cu șanse egale. Ca rezultate, de exemplu, în rândul copiilor de gimnaziu, a scăzut numărul de note de 4, 5 și a crescut procentul de note de 9 și 10, de la an la an. La cei mici, numărul celor care aveau calificativul Insuficient a scăzut de patru ori. Oportunități egale și condiții decente de viață – acestea sunt minime premise pentru a asigura viitorul unui copil. Ne bucurăm mult pentru șansele pe care le-am oferit beneficiarilor prin acest proiect”, a spus Ioan Vlasa, coordonatorul proiectului.

Zeci de familii au condiții mai bune de locuit după finalizarea celor cinci ani de proiect. Astfel, 22 de case integrale au fost nou construite, 41 de case și 22 băi au fost renovate în cadrul proiectului. În plus, aproape o mie de persoane din județele Cluj și Mureș au participat la cursuri de calificare, la activități de mediere pentru obţinerea de locuri de muncă, iar 121 dintre ei au obținut locuri de muncă noi în urma derulării acestui proiect.

În cadrul liniei Sănătate și asistență socială, 3200 de familii au fost ajutate să aibă acces la servicii sociale și medicale, 111 beneficiari au obținut documente de identitate, s-au desfășurat campanii de sănătate, în cadrul cărora 138 de copii au fost vaccinați, s-a acordat asistență pentru contracepție și planning familial pentru 123 de femei, și s-au asigurat 5935 de vizite pentru acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu.

 „Sărăcia se traduce prin lipsa de acces la servicii medicale, la educație, prin absența condițiilor decente de locuit. Atunci când ai aceste probleme, te simți la rândul tău exclus. Iar rolul unei societăți incluzive este să aibă ca bază respectul și solidaritatea pentru toți membrii săi. Sentimentul apartenenței la comunitate oferă oamenilor identitate și încredere, astfel încât ajung să împărtășească aceleași valori. Astfel diversitatea devine un avantaj al comunității, nu o sursă de dezbinare”, a spus Ioan Vlasa, coordonatorul proiectului.

Proiectul a fost implementat în perioada 2013-2018 de Consorţiul format din HEKS/EPER Elveţia (aplicant), HEKS/EPER România, Fundaţia FAER Reghin, Fundaţia Creştină Diakonia Cluj Napoca, alături de partenerii de implementare Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba, Fundaţia Creştină Diakonia Covasna şi Asociaţia Caritas-Asistenţă socială Mureş.

Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Proiectul “Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile” este implementat în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano – Român prin “Fondul tematic pentru incluziunea romilor şi a altor grupuri vulnerabile”.

Detalii despre program:

www.incluziune-sociala.faer.ro       

 

DESPRE HEKS

Fundaţia elveţiană HEKS implementează proiecte şi programe în 45 de ţări iar experţii locali manageriază dezvoltarea acestora din birourile regionale stabilite în 21 de ţări. HEKS are o experienţă vastă în lucrul alături de parteneri locali din România. Încă dinainte de revoluţia din 1989, HEKS oferea sprijin social şi implementa proiecte pentru ajutor de urgenţă (de exemplu după cutremurul din 1977). După anul 1990, mulţumită contactelor deja formate, HEKS era în poziţia favorabilă dezvoltării activităţilor sale; la început programul era focusat pe ajutor umanitar (1990-1991), apoi focusat pe dezvoltarea rurală (1992-2007) şi dezvoltarea serviciilor sociale (1990 – prezent).

 

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu