Primăria Florești în pragul falimentului?

Foto: Transilvania Reporter

Activitatea Primăriei Florești este practic paralizată în acest moment și, mai grav, peste 600 de autorizații de construire și peste 1.000 de certificate de urbanism eliberate după data de 11 ianuarie 2017 se află sub spectrul nulității. Situația Acest scenariu catastrofal pentru cea mai mare comună a României vine după ce Curtea de Apel Cluj a decis pe 11 februarie, printr-o sentință definitivă, să respingă recursul înaintat de Primăria Florești împotriva Inspectoratului Regional în Construcții Cluj, care a anulat toate autorizațiile de construire emise de primărie în baza PUG-ului considerat expirat de peste doi ani.

Cu alte cuvinte, oricare dintre autorizațiile de construire și certificatele de urbanism eliberate de doi ani încoace, cu excepția celor emise în baza unui PUZ valabil, pot fi contestate în instanță unde se poate cere inclusiv demolarea construcțiilor deja realizate. Pe lângă case, blocuri și alte clădiri ridicate în toată această perioadă, este afectată și realizarea viitorului Spital Regional de Urgență al cărui certificat de urbanism este și el lovit de nulitate.

Haosul ignoranța așteaptă

Despre PUG-ul expirat din Florești s-a tot vorbit de-a lungul anilor și, în ciuda avertismentelor și a haosului ce poate cuprinde administrația locală, primarul Horea Șulea a ignorat toate acestea, invocând un nou PUG care n-a mai venit niciodată.

La începutul anului trecut ISC Cluj a notificat Primăria Florești să nu mai emită autorizații de construire și certificate de urbanism până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, arătând că vechiul PUG este deja expirat din ianuarie 2017. În loc să se conformeze, primăria Florești a continuat să elibereze documente, și, mai mult, în 12.07.2018, invocând OUG 51/2018 ce modifică Legea 350/2001, CL Florești a adoptat o hotărâre privind ”prelungirea termenului de valabilitate a PUG comuna Florești până la intrarea în vigoare a noului PUG.”. Doar că, așa cum reprezentanții Direcției de Urbanism din cadrul Consiliului Județean, cât și cei ai Inspectoratului de Stat în Construcții i-au avertizat în dese pe rânduri pe floreșteni, Ordonanța de Guvern invocată nu este aplicabilă retroaactiv, cu alte cuvinte, HCL-ul comunei Florești trebuia emis în perioada de valabilitate a PUG-ului expirat încă din 2017.

Legea lui Șulea bate tot

Într-un comunicat al primărie Florești din 7 septembrie anul trecut, Horia Șulea încerca să arate că activitatea urbanistică de la nivelul comunei este perfect legală.

”Între cele două sentințe ale Justiției, la data de 21.06.2018, Guvernul emite Ordonanța de urgență nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene – act publicat în Monitorul Oficial al României și intrat în vigoare la data de 25.06.2018.

OUG respectiv stipulează la Art 1 cu referire la Legea 350/2001: La articolul 46, alineatul (13) va avea următorul cuprins: (13) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate.

În concluzie, la Biroul Urbanism din Primăria Florești, activitatea se desfășoară în condiții de normalitate, în absolută legalitate și fără nici un fel de semne de întrebare cu privire la valabilitatea PUG. Actele, inclusiv dar nu exclusiv, autorizațiile de construire, se eliberează în perfectă legalitate și normalitate.

În acest moment, la nivelul comunei Florești avem un PUG în vigoare, consfințit de OUG 51/2018 și HCL 100/2018, PUG valabil până la data în care noul PUG va intra în vigoare.

Comuna Florești a inițiat demersurile de elaborare/actualizare PUG nou cu mult înaintea expirării termenului de valabilitate a PUG vechi, așa că pe data de 12.07.2018 Consiliul Local Florești se conformează prevederilor OUG 51/2018 ce modifică Legea 350/2001 și votează cu 14 voturi pentru, un vot împotrivă și trei abțineri HCL 100/2018, prin care se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a PUG comuna Floerști până la intrarea în vigoare a noului PUG. Acest act al Deliberativului local nu a fost contestat de absolut nimeni, sub nici o formă, ca urmare el fiind legal și producând efecte.

Raportat la toate acestea, decizia Curții de Apel Cluj își pierde însemnătatea, întrucât la data emiterii sentinței, 22 august, comuna Florești avea deja un PUG în vigoare grație OUG 51/2018 coroborat cu HCL 100/2018.”, arata Horia Șulea în documentul citat.

Instanța: ”O veritabilă denaturare a legislației din urbanism”

Primăria Floreștiului a atacat în instanţă decizia ISC cerând suspendarea ei, și după o primă victorie la Tribunalul Cluj, instanța a respins această acțiune și a menținut interdicția de eliberare a autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism ca urmare a expirării PUG încă din 2017, arătând că toate aceste documente mai pot fi emise doar în baza unui NOU Plan Urbanistic General.

Nu este vorba despre o deficiență sub aspectul tehnicii legislative, ci de o veritabilă denaturare de către reclamanta Primăria Florești a prevederilor legale în materie de urbanism, cu incidență asupra valabilității PUG Florești. Or în aceste condiții, bazându-se pe o interpretare facilă care ar fi scutit-o de procedura de demarare a adoptării unui nou PUG, dar care adaugă la lege, reclamanta nu poate invoca acum, în apărarea sa, efectele constatării împlinirii termenului de valabilitate al PUG Florești începând cu data de 12.01.2017, respectiv paralizarea activității urbanistice la nivelul comunei, fiind pe deplin responsabilă de situația creată.”, arăta instanța în motivarea sentinței.

Mai mult, prelungirea PUG-ului expirat se putea face, fară nicio problemă, în perioada de valabilitate a acestuia, anterior datei de 11.01.2017. Ulterior expirării, actele administrative nu pot fi repuse în valabilitate prin prelungire deoarece un act expirat în anul 2017 nu poate fi prelungit în anul 2018, fără încălcarea principiului neretroactivității cuprins in Constituția Românie și consfințit de prevederile art. 6 din Codul Civil, care la alin.1 spune negru pe alb: “Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă.”

Horia Șulea a făcut recurs la decizi instanței, însă cum spuneam, instanța ”a respins ca neîntemeiat recursul formulat de recurenții CF și PCF împotriva sentinței civile nr.2961 din 23 octombrie 2018, pronunțată la Tribunalul Cluj în dosarul 1790/117/2018, pe care o menține în întregime.”

“Așteptăm cu interes finalizarea Planului Urbanistic General actualizat al comunei Floresti care suntem convinși că o să asigure o viziune de dezvoltare urbanistică unitară și integrată a comunei, cu axare pe identificarea și eliminarea disfuncționalitățior în vederea îmbunătățirii condițiilor de viata, accesului la infrastructură, servicii publice și spatii publice.”, ne-a declarat Claudiu Salanță, arhitectul șef al județului Cluj.

Noul PUG de care au auzit toți dar nu l-a văzut nimeni

După cum lesne se poate observa, primarul din Florești a invocat în dese rânduri noul PUG, doar că pe acesta nu l-a văzut încă nimeni, deși acesta se laudă că lucrează de ani buni la el.

„Noul PUG este aproape terminat, dar nu vreau să ne grăbim cu el. În plus, nu concep ca PUG-ul să nu fie supus dezbaterii publice, pentru că locuitorii comunei ar putea veni cu multe idei valoroase”, a spus în mod repetat Horia Șulea.

Rămîne acum de văzut reacția ISC Cluj și soarta miilor de documente emise de primăria Florești din ianuarie 2017 încoace, care, cum spuneam, pot fi atacate în instanță de oricine și pot duce la consecințe catastrofale pentru administrație și, inclusiv la demolarea unor construcții ridicate, iată, ilegal. Dacă acest lucru se va întâmpla și investitorii se vor îndrepta împotriva primăriei solicitând despăgubiri, sunt șanse mari să asistăm la falimentul primăriei Florești care nu va avea de unde să plătească banii solicitați de către cei păgubiți.

Distribuie:

Postaţi un comentariu