Muzeul de Artă din Cluj și-a majorat tarifele în raport cu rata inflației și cu tarifele altor muzee din țară

Muzeul de Artă din Cluj-Napoca își majorează tarifele în perioada următoare în corelație cu rata inflației, salariul minim și costurile materialelor de pe piață. De asemenea, s-a urmărit alinierea acestor taxe și tarife cu cele practicate de instituțiile similare din țară. Instituția a realizat în cursul anului 2020 venituri proprii în valoare de 110 mii lei, din care 51,05 mii lei până la data de 31.05.2020. În cursul anului 2021 veniturile proprii realizate până la data de 31.05.2021 sunt de 40 mii lei, substanțial reduse față de anul precedent. Pentru anul 2021 ca urmare a majorării nivelului taxelor/tarifelor se preconizează realizarea unor venituri proprii în sumă de 113 mii lei.

Astfel, Managerul Muzeului de Artă a propus Consiliului Județean Cluj majorarea tuturor taxelor și tarifelor cu un procent cuprins între 25% și 100%, propunere votată astăzi în cadrul ședinței CJ Cluj cu 28 de voturi pentru din 32.

La propunerea de majorare a taxelor și tarifelor, s-a ținut cont de faptul că fațadele Muzeului de Artă Cluj-Napoca (Palatului Banffy ) au fost renovate și modernizate, trecând printr-un proces de restaurare și recondiționare complex care să ofere vizitatorilor o atmosferă plăcută și primitoare. Spațiile de expoziție au fost supuse unui proces de igienizare, recondiționarea parchetului, refacerea iluminatului. Unele săli cu destinație specifică evenimentelor culturale și literare au fost amenajate prin achiziționarea de scaune și echipamente tehnice destinate îmbunătățirii sonorizării și videoproiectării. Toate acestea au fost întreprinse cu scopul de a asigura publicului un mediu excepțional de vizitare și expunere.

Prin majorarea taxelor și tarifelor propuse, se urmărește, de asemenea, suplimentarea veniturilor proprii ale muzeului, în scopul reducerii transferurilor de la bugetul local al Județului Cluj.

Vechile tarife:

Noile tarife: 

 

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu