În imposibilitate de a-și mai plăti datoriile, NAPOCA SA, societatea omului de afaceri Ioan Bene, a intrat în insolvență

Societatea de Constructii NAPOCA S.A, compania clujeană cu o tradiție de peste 60 de ani în domeniul construcțiilor civile, industriale și agricole din România, a intrat în insolvență, prin decizia Tribunalului Specializat Cluj pronunțată miercuri, 08 decembrie 2021.

Societatea de Construcții NAPOCA S.A. aparține omului de afaceri Ioan Bene și s-a inființat la începutul anului 1991 în baza Legii nr.15/1990, rezultând din divizarea Trustului de Construcții Montaj Cluj. Societatea este condusă în prezent de Dănuț Canta, director general, fost consilier Județean al PSD și fost director al Administrației Bazinale de Apă Someș Tisa, și de Alexandra Bene, director general-adjunct.

Ioan Bene a fost condamnat de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi opt luni de închisoare pentru dare de mită în dosarul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, el mai fiind cercetat şi într-un alt dosar pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi de spălare de bani. De asemenea, Ioan Bene este cercetat penal și pentru dare de mită în favoarea lui David Ciceo, actualul director general al Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, NAPOCA SA fiind una din firmele implicate în numeroasele scandaluri legate de lucrările efectuate la aeroport de-a lungul timpului.

Soluția pe scurt a instanței:

”Admite cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către debitoarea S C N S.A., şi în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei S DE C N S.A. .

Numeşte administrator judiciar provizoriu pe S.P. „CITR” S.P.R.L. care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. Fixează onorariu lunar provizoriu în favoarea administratorului judiciar în cuantum de 2.500 lei exclusiv TVA şi onorariu de succes de 5 % din sumele încasate în procedură, exclusiv TVA.

Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform art. 64 lit. a din Legea nr. 85/2014.

Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prev. art.92 din Legea nr.85/2014.

Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului judiciar provizoriu sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu.

Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar provizoriu şi a creditorului deţinând cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare.

Dispune desemnarea administratorului special.

Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014.

Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014.

Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii ca fiind de 10 zile de la primirea notificării, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de 12 ianuarie 2022.

Stabileşte termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei în vederea întocmirii tabelului preliminar al creanţelor la data de 26 ianuarie 2022, termenul de verificare, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor, la data de 16 februarie 2022, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului creanţelor la 9 martie 2022.

Dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor la sediul administratorului judiciar provizoriu S.P. „CITR” S.P.R.L., în Cluj-Napoca, Calea Doroban?ilor, nr. 48, etaj 6, clădirea Silver Business Center, jud. Cluj, la data de 18 februarie 2022, ora 1100.

Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către administratorul judiciar provizoriu în BPI şi de a se prezenta la fiecare termen în procedura.

Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a examina situaţia economică a debitorului şi a documentelor depuse potrivit prevederilor art. 67 sau 74 din Legea nr. 85/2014, după caz, şi de a întocmi un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale, pe care îl va depune în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă şi debitorului, prin administratorul special, depunând la instanţă, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de notificare şi fixează termen pentru dezbaterea acestui raport, precum și a opozițiilor la cererea de deschidere a procedurii pentru data de 12 ianuarie 2022, ora 1100, sala 102.

Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 8 decembrie 2021.”

Pierderi uriașe în prima jumătate a anului

În semestrul I din 2021, societatea şi-a desfăşurat activitatea cu un număr mediu de 350 salariaţi, cifra de afaceri realizată fiind de 32.045.403 lei din care 83 % din lucrări de construcţii montaj, 17 % din vanzări de betoane, mărfuri şi prestaţii diverse.

Potrivit Raportului financiar al NAPOCA SA, întocmit la 1 august 2021:

 •  Unitatea a înregistrat la sfârşitul semestrului I 2021 o pierdere brută în valoare de 1.446.129 lei, pierdere datorată creșterilor substanțiale de prețuri la materialele de construcții, comparativ cu aceași perioadă a anului trecut, când societatea a înregistrat un profit brut in valoare de 1.355.164 lei;
 • Cifra de afaceri era în valoare de 32.045.403 lei, în scădere faţă de anul anterior când cifra de afaceri a fost de 44.863.267 lei;
 • Cheltuielile totale aferente semestrului I 2021 erau în valoare de 43.401.979 lei, in creștere față de aceeași perioadă a anului anterior, când valoarea totală a cheltuielilor era de 41.011.104 lei.
 • Lichiditate: la 30 iunie 2021 casa şi conturile curente la bănci erau în valoare de 1.511.828 lei.

De asemenea, la sfârșitul semestrului I din 2021, principalele obiective de construcții aflate în derulare la NAPOCA SA erau:

 • Modernizare drum judetean DJ 107 I – LOT 1 SI LOT 2 – U.A.T.ALBA
 • Infrastructura Baza Aeriana – Zona Operationala in Cazarma 727 Fetesti – Etapa I si Etapa II, contracte incheiate cu Ministerul Apararii Nationale;
 • Platforma de incarcare – descarcare materiale periculoase – in cazarma 546 OTOPENI;
 • Drumul Bistritei – Lot 2 – DJ 161 – C.J. CLUJ;
 • Proiecctare si executie lucrari “ Modernizarea drumului judetean DJ 195 – LOT 1- C.J. SATU MARE
 • Modernizare strazi in comuna Apahida – etapa 1 – COMUNA APAHIDA, JUD. CLUJ;
 • Intretinere parte carosabila Jud. Cluj – C.N.A.I.R.;
 • Covoare asfaltice MAS 16 jud. Alba – C.N.A.I.R.;
 • Extindere spre nord a Platformei nr. 1 de stationare a aeronavelor la A.I.H.C.B. – C.N.A. BUCURESTI S.A.;
 • Proiectare si executie lucrari de reparatii curente si de intretinere infrastructura rutiera si pietonala – punct de lucru A.I.H.C.B. – C.N.A. BUCURESTI S.A.;
 • Proiectare si executie lucrari, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului la obiectivul de investitie “ Extindere terminal pasageri la Aeroportul Stefan cel Mare Suceava”;
 • Servicii de proiectare si executie lucrari conform proiect tehnic elaborat in prealabil, in cadrul proiectului: Modernizare drumuri comunale in Comuna Rimet, jud. Alba – COMUNA RIMET;
 • Lucrari de reabilitare si modernizare strazi, alei si parcari carosabile si pietonale pe raza Municipiului Turda, jud. Cluj – lot 2 – MUNICIPIUL TURDA
 • Proiectare si executie – Modernizare strada Eroilor in comuna Floresti, jud. Cluj – COMUNA FLORESTI;
 • Alte lucrari de modernizare si intretinere drumuri.
Distribuie:

Postaţi un comentariu