Găzduiești refugiați? Află cum poți beneficia de bani de la stat

Dacă sunteți în situația de a găzdui persoane care s-a refugiat din Ucraina în urma invaziei Rusiei puteți beneficia de bani de la stat.

Primăria Cluj-Napoca a comunicat, marți, care sunt pașii pe care clujenii trebuie să îi facă pentru a primi suma de 20 lei/zi pentru fiecare persoană găzduită.

Prezentăm integral comunicatul emis de Primăria Cluj-Napoca:

Persoanele fizice de pe raza municipiului Cluj-Napoca care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul Inspectoratului județean pentru Situații de Urgență Cluj a cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 de lei/zi/persoana găzduită, în conformitate cu prevederile art.1, alin.(10) din OUG nr.15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina. Mecanismul de decontare a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 336/2022.

Procedura de decontare a cheltuielilor este următoarea:

 • Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la registratura Primăriei (strada Moților nr.7), la sediile primăriilor de cartier sau prin email la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoţită de:

 1. o declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere;

 2. copia actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduite persoanele din zona de conflict.

 • Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeaşi locuinţă.

 • Cererile depuse după termenul de 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni se soluţionează în luna următoare.

 • Modelul cererii, precum şi cel al declaraţiei pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale HG nr. 336/2022 și pot fi descărcate de AICI

 • În cerere, solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor prin virament bancar sau în numerar.

 • Primăria municipiului Cluj-Napoca întocmește situația centralizatoare care se certifică pentru realitate și, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului menționat mai sus, transmite Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Avram Iancu” al Județului Cluj, precum şi spre informare Instituţiei Prefectului județului Cluj.

 • În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situaţiilor centralizatoare certificate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Avram Iancu” al Județului Cluj virează sumele solicitate în contul deschis cu această destinație pentru Primăria municipiului Cluj-Napoca.

 • În termen de 3 zile de la virarea sumelor de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiari, în funcție de opțiunea acestora, fie în cont bancar, fie la casieria Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, strada Venus fn, în cadrul unui orar care va fi comunicat lunar.

 • În conformitate cu prevederile legale, Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția de Asistență Socială și Medicală, poate efectua verificări privind realitatea informaţiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Distribuie:

Postaţi un comentariu