Drepturile minorităților naționale dezbătute în prezența președintelui Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), Gianni Buquicchio

Președintele Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), Gianni Buquicchio

Ministerul Afacerilor Externe și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca organizează mâine, 30 aprilie 2015, o conferință internațională dedicată marcării a 20 de ani de la adoptarea de către Consiliul Europei, respectiv semnarea și ratificarea de către România a Convenției cadru pentru protecția minorităților naționale. Gianni Buquicchio, președintele Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), organism consultativ al Consiliului Europei în domeniul ordinii constituţionale şi al statului de drept, va fi prezent la conferință.

Conferința se va desfășura la Universitatea Babeș-Bolyai, Aula Magna, la data de 30 aprilie 2015, începând cu ora 10:00, limbile de lucru fiind engleză și română.

Reprezentanți ai mediului academic, reprezentanți ai minorităților naționale, politicieni vor discuta despre protejarea drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale din perspectivă istorică, juridică, socio-culturală, precum și despre modelul României în materie de protejare și promovare a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, care are ca obiective fundamentale interculturalitatea și participarea activă a minorităților la procesul de luare a deciziilor în viaţa publică.

Conferința își propune să sublinieze rolul deosebit al acestui unic instrument de drept internațional dedicat exclusiv minorităților naționale în promovarea diversității culturale, a multiculturalității, a bunei conviețuiri, a toleranței la nivelul societății. Interculturalitatea, ca expresie a dialogului între culturi, între comunități cu valori culturale diferite, contribuie, fără îndoială, la definirea unui spațiu de conviețuire pașnică, tolerant, integrator, dinamic și creator deopotrivă.

Doctor Honoris Causa

După conferință, va avea loc decernarea Titlului de Doctor Honoris Causa Excelenței sale,  Gianni Buquicchio, care se va desfășura de la ora 12:15.

[stextbox id=”custom”]

Musai-Muszáj

În locul tradiționalei dezbateri publice, care are loc de obicei în zilele de joi, în data de 30 aprilie grupul Musai-Muszáj va fi prezent la conferința internațională pentru marcarea a 20 de ani de la adoptarea de către Consiliul Europei, respectiv de la semnarea și ratificarea de către România a Convenției cadru pentru protecția minorităților naționale.

Conform paragrafului 3 al articolului nr.11: „În ariile locuite în mod tradițional de un număr substanțial de persoane aparținând unei minorități naționale, părțile vor depune eforturi, în cadrul sistemului lor legal, inclusiv, atunci când este cazul, în cadrul acordurilor încheiate cu alte state, și ținând seama de condițiile lor specifice, pentru expunerea denumirilor locale tradiționale, a denumirilor străzilor și a altor indicații topografice destinate publicului, deopotrivă in limba minoritară, acolo unde exista o cerere suficientă pentru astfel de indicații”, arată reprezentanții Grupului de inițiativă civilă Musai-Muszáj.

„În Cluj, pe lângă faptul că plasarea indicatoarelor multilingve este prescrisă și de lege, există totodată și „cererea suficientă” pentru a revendica acest drept. Grupului de inițiativă civilă Musai-Muszáj dorește să reprezinte această „cerere suficientă” prin prezența sa la conferință”, mai spun aceștia.

[/stextbox]

Distribuie:

Postaţi un comentariu