Clujul a câștigat o finanțare de până la 5 milioane de euro pentru combaterea sărăciei

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de operator al programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor”, finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, a lansat apelul restrâns de propuneri de proiecte „Reducerea sărăciei”.

„Apelul oferă suport pentru implementarea unor măsuri de reducere a sărăciei şi excluziunii sociale derulate la nivel naţional şi/sau local, măsuri care vizează dezvoltarea rezultatelor proiectelor finanţate anterior prin Programul RO25 «Combaterea Sărăciei», finanţat din Granturile Norvegiene 2009-2014”, au anunţat reprezentanţii FRDS, printr-un comunicat de presă transmis vineri.

În consecinţă, şapte solicitanţii sunt eligibili în cadrul acestui apel: Asociaţia Misiunea Creştină Armata Salvării din România, Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, Fundaţia Roma Education Fund Romania, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Reprezentanţa în România a Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii – UNICEF, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.

„Apelul vizează creşterea accesului la servicii sociale şi medicale de bază, la piaţa forţei de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de locuire, sporirea accesului copiilor şi tinerilor defavorizaţi la educaţia formală şi non-formală, precum şi alte măsuri care să sprijine eforturile de combatere a sărăciei şi de reducere a excluziunii sociale a persoanelor aflate în situaţii de risc”, au mai menţionat reprezentanţii FRDS.

Suma alocată apelului este de 20 de milioane euro, provine din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) şi cofinanţare publică (15%). În plus, aceasta reprezintă o prevedere a memorandumului semnat de donator cu Guvernul României.

Valoarea minimă a sumei care poate fi solicitată pentru implementarea unui proiect este de 500.000 euro, iar cea maximă este de 5 milioane de euro. Termenul limită de depunere a proiectelor este 28 martie 2019.

Programul Dezvoltare locală îşi propune să finanţeze proiecte menite să crească gradul de utilizare a serviciilor sociale de către grupurile dezavantajate şi de incluziune socială a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc, să contribuie la combaterea abandonului şcolar, la dezvoltarea unor măsuri integrate de incluziune a romilor şi de combatere a discriminării, să dezvolte capacitatea administraţiei centrale şi locale de a aplica principiile bunei guvernări, respectiv să sprijine punerea în practică a recomandărilor CEDO privind respectarea drepturilor omului în România. Programul are un buget total de 82,35 de milioane de euro, incluzând cofinanţarea de 15% acordată de Guvernul României.

În cei 20 de ani de activitate, FRDS a finanţat peste 1.530 de proiecte de dezvoltare socială, în valoare totală de circa 130 de milioane de euro. Fondurile administrate de FRDS au provenit în principal de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), cărora li s-au adăugat contribuţia Guvernului României şi cea a beneficiarilor direcţi.

Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 sunt fonduri nerambursabile, care sunt acordate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale şi pentru consolidarea cooperării celor trei state donatoare cu 15 ţări beneficiare din Uniunea Europeană. Fundamentul Granturilor SEE şi Norvegiene este Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE), prin care Norvegia, Islanda şi Liechtenstein cooperează îndeaproape cu UE pentru a construi o Europă mai puternică şi mai incluzivă. În temeiul acestui acord, Norvegia şi partenerii săi din SEE / AELS fac parte din piaţa internă europeană. Norvegia contribuie la aceasta prin Granturile SEE şi Norvegiene. 2,8 miliarde de euro vor fi disponibile în cadrul schemei de granturi pentru perioada 2014-2021 şi vor fi distribuite către cele 15 ţări beneficiare. Norvegia oferă aproximativ 98% din această finanţare, restul fiind acordat de Islanda şi Liechtenstein.

Prin intermediul Granturilor SEE şi Norvegiene, România beneficiază de la 502,5 milioane de euro pentru perioada de programare 2014 – 2021, pentru a finanţa proiecte în domenii precum incluziunea socială, sănătatea publică, dezvoltarea afacerilor, consolidarea sectorului ONG, cercetarea şi educaţia, energia regenerabilă, mediul, patrimoniul şi schimburi culturale, justiţie etc.

Distribuie:

Postaţi un comentariu