Aproape 7 din 10 cadre didactice din județul Cluj intră, de luni, în grevă generală

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Cluj, 68% dintre cadrele didactice din județul Cluj participă la greva generală care începe luni, la nivel național.

Părinții copiilor din mai multe unități școlare din județ au fost înștiițați să nu își trimită copii la școală/grpdinițe începând de luni. Însă, la nivelul Ministerului Educației nu există o procedură unitară în acest sens.

”Precizăm că, potrivit Legii nr.367/2022, privind dialogul social „ greva se desfășoară cu prezența greviștilor în incinta unității (…), participarea la grevă este liberă. Nimeni nu poate fi constrâns să participe sau să nu participe la grevă (…). Angajații/ lucrătorii care nu participă la grevă își vor continua activitatea.   În condițiile în care numărul participanților la grevă este diferit la nivelul fiecărei unități de învățământ, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Cluj a recomandat directorilor unităților de învățământ preuniversitar să efectueze o analiză atentă a situației fiecărei grupe/clase și să transmită informări părinților referitoare la posibilitatea asigurării supravegherii copiilor/elevilor, în funcție de datele specifice. Recomandăm părinților să fie în permanentă legătură cu educatorii/ învățătorii/diriginții, pentru a fi informați cu privire la evoluția conflictului de muncă declanșat.”, transmite ISJ Cluj.

De asemenea, într-un document trimis în teritoriu de către sindicatele din educație și consultat de edupedu.ro, regulile pentru perioada în care are loc greva sunt următoarele:

 • „1. În unitatea de învăţământ trebuie să fie prezenţi pe durata grevei toţi membrii de sindicat participanti la aceasta; în condică se va scrie „GREVĂ”; reamintim că, potrivit art. 234 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, „greva reprezintă încetarea voluntară şi colectivă a lucrului de către salariaţi”, iar conform art. 153 alin. (5) din Legea nr. 367/2022, greviştii sunt prezenți în incinta unitatii;
 • 2. în situația în care, în perioada grevei, sunt prezenți în unitate copii/elevi, aceștia vor fi supravegheați de angajații care nu participă la grevă;
 • 3. cadrele didactice care nu au ore (după ce greva a fost declanșată și care participă la grevă) sunt prezente în incinta unității, o parte dintre ele asigurând supravegherea patrimoniului, conform celor stabilite de către comitetul de grevă din unitate împreună cu angajatorul;
 • 4. toate persoanele care intră în unitate vor fi legitimate pentru a nu pătrunde persoane străine, care ar putea deturna acţiunea;
 • 5. personalul didactic auxiliar şi nedidactic participant la grevă va rămâne la locul de muncă, fără a-şi desfăşura activitatea, asigurând securitatea patrimoniului”.

Reamintim faptul că sindicatele din educație au anunțat că declanșează greva generală începând de luni, 22 mai, pe dujrată nedeterminată, principalele revendicări fiind:

 • „Majorarea salariilor personalului din învăţământ, în conformitate cu importanţa socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puţin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcţie, studii, vechime şi grad didactic;
 • Instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflaţiei;
 • Plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
 • Acordarea sporurilor pentru condiţii de muncă personalului din învăţământ;
 • Acordarea drepturilor prevăzute în legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizaţiei de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.);
 • Creşterea anuală a investiţiilor în învăţământ, pentru îmbunătăţirea bazei materiale şi a infrastructurii;
 • Renunţarea la aplicaţia EduSal şi înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat şi administrat de Ministerul Educaţiei”

De altfel, aceasta este prima grevîă generală din educație după 18 ani și prima care are loc în preajma examenelor naționale.

Distribuie:

Postaţi un comentariu