A început a doua etapă a concursului pentru funcțiile de directori în școlile din Cluj

Inspectoratul Școlar Județean Cluj / Foto: Dan Bodea

În perioada 16 noiembrie – 2 decembrie 2021, Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor  vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din județul Cluj

În vederea susținerii probei de interviu pentru cele 293 de funcții vacante de director/ director adjunct au fost înregistrate 328 de opțiuni exprimate de către candidații care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă din cadrul concursului.

Reamintim faptul că înscrierea la concurs și evaluarea dosarelor de înscriere s-a realizat în perioada 15-29 septembrie 2021, în conformitate cu prevederile O.M.E. nr.4597/06.08.2021 și O.M.E. nr. 5195/03.09.2021, iar prima probă din cadrul concursului, proba scrisă, s-a desfășurat în data de 15 octombrie 2021.

În perioada 16 noiembrie – 2 decembrie 2021, Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează cea de-a doua probă din cadrul concursului, proba de interviu, în conformitate cu metodologia de concurs și cu procedura operațională de organizare, desfășurare și evaluare a acestei probe.

Comisia de organizare de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Cluj a întocmit graficul privind desfăşurarea probei  de interviu pentru  fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat, din judeţul Cluj. Acest grafic este disponibil pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj.

Durata probei de interviu este de 60 de minute pentru fiecare candidat, structurată astfel:

  1. I_Susținerea prezentării candidatului și a strategiei de dezvoltare a unității de învățământ ( maximum 25 minute);
  2. II- Pregătirea și prezentarea modalității de rezolvare a situației problemă ( maximum 20 de minute);
  3. III_Rezolvarea sarcinii de lucru repartizată pentru evaluarea competențelor digitale ( maximum 15 minute).

Sunt declarați admiși la proba de interviu candidații care obțin cel puțin 7 puncte, conform Anexei la Procedura nr.34362/25.10.2021, emisă de către Ministerul Educației.

Proba de interviu este foarte importantă pentru evaluarea competențelor manageriale ale candidaților care doresc să ocupe o funcție de director/director adjunct al unei unității de învățământ. În cadrul acestei probe, candidatul prezintă o strategie de dezvoltare a unității de învățământ și rezolvă un studiu de caz cu care se poate confrunta, în funcție de specificul unității de învățământ. Acesta poate viza intervenția în cazurile de violenţă în spaţiul şcolar/bullying, măsuri luate pentru creșterea rezultatelor elevilor, pentru o bună integrare profesională a cadrelor didactice debutante în colectivul unității, pentru reducerea absenteismului și asigurarea egalității de șanse, pentru colaborarea cu autoritățile locale, operatorii economici, parteneri în efectuarea stagiilor de pregătire practică a elevilor etc.

Eu îmi doresc ca toți colegii participanți la concurs să vină cu strategii inovatoare pentru dezvoltarea unităților de învățământ în următorii patru ani și le urez tuturor succes în prezentările pe care le vor face. Doresc, de asemenea, să mulțumesc public cadrelor didactice din mediul universitar clujean, care au acceptat să facă parte din comisiile de evaluare de la proba de interviu și să le asigur de aprecierea și prețuirea instituției noastre pentru disponibilitatea de colaborare! a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Afișarea rezultatelor din cadrul probei de interviu, precum și a rezultatelor finale se va realiza prin anonimizarea datelor cu caracter personal, în baza unui cod unic comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Potrivit calendarului oficial publicat de către Ministerul Educaţiei, pe data de 13 decembrie 2021 candidaţii declaraţi admişi pentru mai multe funcţii sau unităţi de învăţământ pentru care au susținut proba de interviu îşi vor exprima opţiunea/ alegerea pentru una dintre funcţiile pentru care au fost declaraţi admişi, urmând ca pe data de 17 decembrie 2021 să fie validate rezultatele finale.

În perioada 20 – 22 decembrie 2021 se vor emite deciziile de numire a directorilor/ directorilor adjuncți care vor intra în vigoare, începând cu data de 10 ianuarie 2022.

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu