Nereguli confirmate la platforma de parcare a avioanelor: Motivarea instanței

După cum v-am informat în urmă cu o săptămână, Tribunalul Cluj a decis să respingă ca neîntemeiată acțiunea formulată de societatea Napoca SA împotriva Consiliului Județean Cluj, prin care se cerea obligarea instituției de a face recepția finală la platforma de parcare aeronave APRON 4 de la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca. Lucrarea a fost finalizată în luna martie 2014, însă recepția parcării nu a fost făcută nici până astăzi din cauza neregulilor constatate de către o comisie special constituită la nivelul Consilului Județean.

Pe scurt, faptele stau astfel:

  • În noiembrie 2014, cei de la aeroport au întocmit un proces verbal de recepție a lucrărilor, reprezentanții CJ Cluj au refuzat să facă recepția lucrărilor, invocând existența dosarului penal 78/p/2014 în care erau implicați Horea Uioreanu și Ioan Bene.
  • În 2015, Aeroportul Cluj a dat în judecată Consiliul Județean pentru că a refuzat să emită Certificatul de atestare a construcției, însă instanța a decis suspendarea procesului până la finalizarea dosarului ”Mită la CJ Cluj”.
  • În 2017, procesul fostului președinte al CJ Cluj, Horia Uioreanu, și a administratorului Napoca SA, Ioan Bene a luat sfârșit cu condamnarea definitivă la închisoare a acestora, dar a expirat și perioada de garanție a lucrărilor de la platforma de parcare APRON 4.
  • Pe 22 decembrie anul trecut, a fost desemnată din partea CJ Cluj Comisia de recepție finală a platformei. În cele trei ședințe de analiză a documentelor și în cele două deplasări la fața locului, comisia a constatat mai multe nereguli, inclusiv recepția inițială a lucrării pe baza unui raport de expertiză întocmit de un expert neatestat, dar și a unor crăpături în plăcile parcării. În consecință, membrii comisiei au refuzat semnarea procesului verbal de recepție a lucrărilor și au solicitat noi expertize în acest caz. Ulterior, pe baza acestui fapt, Napoca SA a dat în judecată Consiliul Județean Cluj, solicitând obligarea acestuia la recepția obiectivului.

Lucrări de mântuială și nesupravegheate, expert neautorizat, fără atestat

Cum spuneam, instanța a decis că platforma APRON 4 nu poate fi recepționată în condițiile actuale. Miercuri, a apărut și motivarea acestei sentințe care arată că refuzul comisiei Consiliului Județean de recepționare a lucrărilor de la parcarea aeronavelor a fost pe deplin justificat, confirmând neregulile depistate.

”Refuzul comisiei de recepție este motivat de necesitatea efectuării unui raport de expertiză, motivare ce se bazează pe următoarele împrejurări:

  • Proiectantul nu și-a asumat o soluție de remediere a neconformităților constatate ulterior recepției la terminarea lucrărilor (noiembrie 2014, n.red)
  • Categoria de importanță a obiectivului de investiții este B (deosebită), iar în conformitate cu prevederile HG 766/1997 coroborat cu cele ale Normativului P130-1999, pentru această categorie de importanță trebuia instituită urmărirea specială, ce nu a fost în fapt realizată.
  • Parțial imobilul a fost executat în lipsa existenței unui raport contractual cu executantul-proiectantul, fără ca lucrările să fie supervizate de către diriginți de șantier conform prevederilor legale.
  • Dirigintele de șantier a certificat situațiile de lucrări ce au cuprins lucrările realizate anterior existenței Autorizației de construire doar în baza expertizei tehnice realizate de Proexrom SRL (…) fără a certifica efectiv calitatea, cantitatea și realitatea lucrărilor pe baza unor măsurători directe. În condițiile în care există suspiciuni cu privire la valoarea reală a lucrării, astfel cum reiese din adresele DNA de la dosarul cauzei, iar dirigintele de șantier confirmă că o parte din lucrări nu le-a supravegheat dar le-a certificat la plată, se impune verificarea calitativă și cantitativă a lucrărilor executate de către un expert tehnic independent.
  • Obiectivul de investiție a fost recepționat având la bază și raportul de expertiză tehnică realizată de ing. Aurel Brandău, la comanda constructorului, iar expertul nu deține atestat pentru subdomeniul piste de aviație, și nu putea să își desfășoare activitatea în afara domeniilor/subdomeniilor pentru care a fost atestat, nefiind competent să expertizeze lucrări ce se încadrează în acest domeniu.

Instanța constată că motivul refuzului de încheiere a procesului verbal are la bază justificările obiective menționate în paragraful anterior și este întemeiată în drept pe dispozițiile art.27 alin.2 din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, potrivit cu care comisia de recepție finală poate cere proprietarului, în cazuri justificate și/sau în cazul apariției unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, efectuarea de expertize tehnice, încercări suplimentare, probe și alte teste.”, se arată în motivarea sentinței emisă pe 2 octombrie 2018.

În prezent, Consiliul Județean, care mai are încă trei procese pe rol care vizează aceeași speță, cu Napoca SA, Aeroportul și proiectantul APRON 4, a încheiat contracte de expertize la platforma de parcare aeronave în discuție, urmând să fie lămurite din punct de vedere tehnic neregulile depistate.

Precizăm că platforma de garare aeronave APRON 4 a costat circa 4 milioane de euro.

Platforma apare în celebrul dosar DNA ”Mită la CJ”, dar și în dosarul disjuns din acesta, în care directorul aeroportului, David Ciceo, este inculpat pentru luare de mită. Potrivit DNA, acesta a primit de la Ioan Bene un imobil situat în Cluj Napoca, presupus achiziţionat de părinţii săi cu suma de 690.000 lei şi care ulterior a fost finisat cu lucrări evaluate la suma de 563.226 lei.

Alt proces, același învins

Altfel, prigoana declanșată împotriva funcționarilor CJ Cluj de către directorul Aeroportului Cluj-Napoca și-a consumat miercuri un nou episod. Tribunalul Cluj a respins, miercuri, cererea de ordonanță președințială formulată de Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA împotriva județului Cluj, a Consiliului Județean Cluj și a celor nouă membri ai comisiei de recepție a pistei de aterizare-decolare și a platformei de garare aeronave APRON 4, ca persoane fizice, prin care se solicita obligarea părților de a nu mai emite acte în ce privește recepția celor două obiective amintite. Instanța a admis că solicitarea este formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Mai mult, instanța a decis obligarea aeroportului clujean la plata a câte 500 de lei cheltuieli de judecată către fiecare dintre membrii comisiei. Decizia instanței poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la pronunțare.

În condițiile în care solicitarea adresată magistraților a fost semnată de către directorul aeroportului clujean, este de așteptat ca cei din Consiliul de Administrație al aerogării să se întoarcă împotriva acestuia și să-i solicite plata din buzunarul propriu a celor 4.500 de lei reprezentând onorariul avocațial al celor vizați de acțiunea în instanță, care, coincidență sau nu, sunt martori importanți în dosarele penale în care este implicat David Ciceo.

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu