Tribunalul Satu Mare face precizări în cazul samsarului Michael ”Power”

Michael Mureşan

Tribunalul Satu Mare precizează printr-un comunicat trimis redacției că prin sentința pronunțată în cazul Kindriș – Nemeș, care și-au cesionat drepturile în favoarea samsarului Michael ”Power” Mureșan cu 100.000 de euro, nu a fost stabilită obligativitatea plății despăgubirii de 5 milioane de euro.  Reproducem punctul de vedere al Tribunalului Satu Mare.

”Referitor la articolul de presă din data de 13 august 2013, intitulat „Sechestru pe averea samsarului Michael Power”, publicat în paginile cotidianului dvs. la rubrica „Actualitate – Anchetă”, suntem nevoiți a face următoarele precizări care sperăm că vor duce la aflarea adevărului și astfel, la o corectă informare a publicului:

Prin sentinţa civilă nr. 2329/D/2011 pronunţată de Tribunalul Satu Mare “în dosar nr. 10233/83/2010 instanţa nu a obligat vreo autoritate să plătească despăgubiri într-un anume cuantum şi în niciun caz Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, respectiv Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Acestea din urmă nici nu au avut calitatea de parte in proces.

Din cuprinsul dispozitivului sentinţei amintite se poate observa că singura autoritate în sarcina căreia s-a instituit vreo obligaţie este Primarul Municipiului Satu Mare, acesta fiind „ obligat să emită dispoziţie pe seama reclamanților pentru măsurile reparatorii prin echivalent şi să înainteze Comisiei Centrale Bucureşti întreaga documentaţie, conform Titlului VII al Legii nr. 247/2005 şi a O.U.G. nr. 81/2007 pentru finalizarea procedurii de despăgubire prin echivalent.” În cadrul acestei proceduri, Comisia este obligată să efectueze, prin experţi anume autorizaţi, o expertiză care să stabilească valoarea despăgubirilor în bani ce urmează, eventual, să 1e acorde. De altfel şi în fraza a II-a a antepenultimului aliniat din considerentele hotărârii se face precizarea expresă că o cerere de obligare directă la plata unei sume de bani se respinge.

Mai trebuie precizat că Primarul Municipiului Satu Mare a solicitat lămurirea dispozitivului acestei sentinţe, în sensul de a se preciza în mod expres dacă trebuie să menţioneze în dispoziţia ce urmează să o emită în baza acesteia vreo sumă de bani. Această cerere a fost soluţionată de tribunal în sensul că „Lămurește dispozitivul Sentinţei civile nr. 2329/10.06.2011 pronunţată de Tribunalul Satu-Mare în dosar nr. 10233/83/2010 în sensul că alin. 4 al acesteia va fi interpretat în sensul că obligă pârâtul Primarul municipiului Satu-Mare să emită dispoziţie pe seama reclamanţilor pentru măsurile reparatorii prin echivalent şi să inainteze Comisiei centrale Bucureşti întreaga documentaţie, conform Titlului VII al Legii nr. 247/2005 şi al OUG nr. 81/2007 pentru finalizarea procedurii de despăgubire prin echivalent, fără menţionarea în aceasta a cuantumului despăgubirilor.” În motivarea acestei soluţii sunt detaliate şi argumentele instanţei, respectiv că există dispoziţii legale speciale care reglementează modul de stabilire a naturii şi a cuantumului despăgubirilor.

De altfel, potrivit dispozițiilor legale la care s-a făcut trimitere Comisia poate stabili nu numai despăgubiri în bani, ci și în alte titluri de despăgubire”.

Distribuie:

Postaţi un comentariu