UPDATE Primarul Zalăului, găsit incompatibil de ANI. Cum răspune Radu Căpîlnaşiu acuzațiilor

Primarul Zalăului, găsit incompatibil de ANI

Primarului municipiului Zalău, Radu Căpîlnaşiu, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 mai 2010 – 01 august 2013, precum și în perioada 26 iulie 2010 – prezent, se arată într-un comunicat al Agenţiei Naţionale de Integritate, făcut public vineri, 1 noiembrie. ANI îşi justifică „verdictul” prin aceea că edilul zălăuan a deținut, simultan, funcția de Primar al Municipiului Zalău și calitatea de reprezentant al Municipiului Zalău în cadrul Adunării Generale a Asociaților S.C. E-STAR ZA DISTRITERM S.R.L., precum și în cadrul Adunării Generale a Asociaților S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. Astfel, acesta a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar […] este incompatibilă cu […] funcţia de reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local”.

În acelaşi comunicat, ANI precizează că şi Claudiu Lazăr, primarul comunei Dragu, declarat în urmă cu două săptămâni de agenţie ca fiind în conflict de interese, s-a aflat în incompatibilitate. Motivul – în perioada 11 mai – 20 iunie 2012 a deținut, simultan, calitatea de funcționar public și calitatea de candidat la alegerile locale, și, ulterior, pe cea de  Primar al Comunei Dragu, Jud. Sălaj (începând cu data de 18 iunie 2013).

Astfel, primarul din Dragu nu ar fi respectat dispozițiile art. 94, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999, potrivit cărora „Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcţionarul public se află în una dintre următoarele situaţii: este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică, pentru perioada respectivă, cu excepţiile prevăzute la art. 34”, dispozițiile art. 95, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 188/1999, potrivit cărora „Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii: pentru participare la campania electorală”, dispozițiile art. 97, alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales; până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit”, precum și dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar […] este incompatibilă cu […] calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia”.

Date greşite la ORC?

În replică la comunicatul ANI, primarul Radu Căpîlnaşiu spune că presupusa sa incompatibilitate are la bază, printre altele, date greşite ale Oficiului Registrului Comerţului, preluate de ANI fără a fi verificate. , , Referitor la constatările Agenției Naționale de Integritate, doresc să fac cunoscute următoarele informații: nu fac parte din Adunarea Generală a Acționarilor a SC Citadin Zalău SRL. Datele greșite ale Oficiului Registrul Comerțului Sălaj au fost preluate de ANI fără să le fi fost verificată acuratețea.  În ceea ce privește această societate, în calitate de primar am fost împuternicit de Consiliul Local al Municipiului Zalău să semnez actele de înființare a societății iar de Adunarea Generală a Acționarilor SC Citadin Zalău SRL am fost împuternicit să semnez contractul de manager.

O altă constatare a ANI pe care o voi explica se referă la incompatibilitatea cu calitatea de membru în AGA a S.C. E-STAR ZA DISTRITERM S.R.L., de asemenea o informație incorectă. Există două legi – legea 161/2003 și 15/1990; una stabilește situațiile de incompatibilitate cu calitatea de membru în CA al societăților comerciale și de membru în AGA, iar cealaltă definește societățile comerciale de interes local, care au ca și acționar unitatea administrativ teritorială. Prin statut, acționariatul și conducerea societății despre care vorbim sînt asigurate de  firma maghiară. Precizez că este vorba de  o funcție neremunerată. Toate acestea vor fi contestate în instanță pentru ca situația să fie clarificată în condițiile legislației în vigoare, , declară Radu Căpîlnașiu, primarul Municipiului Zalău.

 

 

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu