820.000 de euro pentru „deșteptarea” județului Cluj

În cadrul proiectului „Județul Cluj – Smart Territory” va fi folosită tehnologia digitală cu aplicabilitate în identificarea teritoriului. | Foto: pixabay.com

Un program amplu de digitalizare a întregului proces de obținere a autorizațiilor de construire în județul Cluj este derulat printr-un proiect european de aproape patru milioane de lei. Proiectul se numește „Județul Cluj – Smart Territory”, iar implementarea lui a început în luna aprilie a.c. La final, județul va avea un atlas teritorial complex , o aplicație de tip „ghișeu unic” și una de arhivare care vor permite, împreună, obținerea în maxim 60 de zile a autorizației de construire. Implementarea durează 29 de luni, adică toate soluțiile IT trebuie să fie funcționale la sfârșitul lui 2020.

Conform Băncii Mondiale, România se află pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în privința ușurinței cu care se obține o autorizație de construire, respectiv 287 de zile, media termenului de procesare, față de 169 de zile care este termenul mediu în celelalte state din Uniunea Europeană. Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 4,157,860.00 lei (inclusiv TVA), din care 3,919,598.20 reprezintă fonduri solicitate prin proiectul contractat pe fonduri europene, iar restul sunt cheltuieli neeligibile, suportate de Consiliul Județean (CJ) Cluj.

Consiliul Județean Cluj este singurul din țară cu un astfel de program aflat în implementare. „Practic, timpul pierdut pentru plata unor taxe de emitere și obținerea de documente de la mai multe instituții, completări suplimentare/subiective ale dosarelor, cozile nesfârșite la ghișeu, «atențiile», toate acestea dispar”, spun reprezentanții CJ, într-un comunicat de presă.

Termenele pentru implementare sunt: sfârșitul anului 2019 pentru implementarea Arhivei și a Ghișeului unic, respectiv 2020 pentru Atlasul teritorial.

Proiectul este constituit din trei componente majore, care, corelate, vor permite obținerea autorizației de construire în cel mult 60 de zile.

Atlasul Teritorial: o aplicație informatică care va reuni într-o singură platformă, seturi și baze de date ale diferitelor instituții, transpuse spațial, referitoare la activități de amenajare a teritoriului, urbanism, locuire, dezvoltare economică, în vederea fundamentării deciziilor referitoare la investiții, respectiv la planificarea strategică a județului. Impactul acestei aplicații la nivelul cetățeanului rezidă din faptul că cele mai bune decizii vor putea fi implementate având la bază date reale, pentru a crește calitatea vieții în județ. Conceptul nu este unul nou, dar nu există implementat la nivel de instituții publice, motiv care conferă proiectului un caracter inovator. În prezent interogarea informațiilor se face la cerere, fără a avea acces permanent la informații actualizate și fără un real suport în realizarea bazei de date integrate, transpuse spațial.

Sistemul informațional va include reprezentări cartografice care să permită urmărirea evoluției în timp si în spațiu a unui număr mare de indicatori din domeniile de activitate relevante pentru dezvoltarea teritorială provenind de la Agenția Națională de Cadastru si Publicitate Imobiliară (e-terra), Direcția Națională de Statistică (fișele localităților), Registrul Comerțului, Direcțiile de Evidență a Persoanelor, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Inspectoratul Școlar Județean, primării etc.

Astfel, personalul cu funcție de conducere de la nivelul Consiliului Județean Cluj va putea accesa și interoga această aplicație pentru a obține date actualizate, în timp real, pentru a-și putea fundamenta deciziile generate de realizarea atribuțiilor.

Ghișeul unic online: În procesul de obținere a avizelor aferente autorizației de construire, fiecare aviz presupune o deplasare la fiecare instituție competentă, a cetățeanului. Soluția pentru eliminarea acestui inconvenient este stabilirea unui singur punct de depunere și ridicare a documentelor, sub forma unui ghișeu unic care să asigure preluarea și coordonarea obținerii avizelor de la instituțiile abilitate. În acest mod, cetățeanul poate prezenta toate documentele necesare procesului de autorizare printr-o singură deplasare la consiliul județean care să obțină toate avizele necesare obținerii autorizației de construire. Proiectul prevede realizarea unei platforme electronice care să asigure posibilitatea încărcării și transmiterii online a tuturor documentelor necesare în proces, reducând semnificativ timpii de obținere a documentațiilor. O asemenea platformă conduce nu doar la grăbirea procesului ci contribuie și la creșterea transparenței, permițând cetățenilor să monitorizeze în permanență situația cererilor depuse.

Arhivă digitalizată: gestionare electronică a documentelor în cadrul instituției, scanarea acestora pentru arhivare și digitalizarea arhivei existente pe hârtie.

„Inovarea proiectului rezidă din implementarea efectivă a acestor soluții informatice care, deși există ca și concepte la nivelul țării, nu există implementate practic nici la nivel național, nici la nivel județean. Noțiunea de SMART CITY a devenit în ultimii ani, instrumentul de măsurare a dezvoltării municipiilor și orașelor, atât din punctul de vedere al informatizării cât și al oferirii de facilități locuitorilor lor. Ținând cont de faptul că acest concept nu se poate aplica județelor care doresc să ofere servicii similare tuturor cetățenilor județului, proiectul propus vine să dezvolte noțiunea de SMART TERRITORY, adică județ – teritoriu smart”, se arată în documentația depusă de Consiliul Județean Cluj pentru obținerea finanțării.

„Implementarea acestui proiect inovator constituie un pas extrem de important în vederea creșterii calității managementului și a optimizării serviciilor oferite tuturor celor care interacționează, într-un fel sau altul, cu noi”, a declarat președintele Consiliului județean, Alin Tișe.

Cum vin banii

Proiectul „Județul Cluj – SMART TERRITORY” este finanțat din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv Specific 2.1. Valoarea totală a proiectului este de 3.901.772,00 lei din care 3.316.506,20 lei este finanțare nerambursabilă din Fondul Social European (85%), 507.230,36 lei este finanțare nerambursabilă din bugetul național (13%) și 78.035,44 lei este cofinanțare eligibilă din bugetul Consiliului Județean Cluj (2%).


Acest articol a fost publicat pe www.PressHub.ro și Transilvania REPORTER în cadrul proiectului “Cohesion Policy: Better Understanding, Reporting, Dissemination”, cofinanțat de UE prin DG Regio. Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.

Distribuie:

Postaţi un comentariu