Ultima lună în care pensionarii sau moştenitorii lor pot recupera CASS-ul plătit în 2011

În această lună expiră termenul stabilit de Guvern pentru recuperarea contribuţiei la asigurările sociale de sănătate plătite şi de pensionari între 1 aprilie 2011 şi 1 aprilie 2012. Dacă de restituirea sumelor beneficiază din oficiu pensionarii care au plătit CASS în acea perioadă, în cazul moştenitorilor acestora este nevoie de depunerea unei cereri la Casa de pensii.

“La instituţia noastră au fost depuse 16 cereri de restituire de CASS de către moştenitorii legali în condiţiile dreptului comun, conform OUG 17/2012 şi Hotărârea 850/2012 de eşalonare a restituirii CASS-ului. Moştenitorii care pot beneficia de acest drept şi actele necesare sunt menţionate la art.120 din Legea 263/2010 : Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun. Actele necesare în vederea acordării acestor sume sunt, după caz: ocerere,   certificatul de deces, în original şi în copie, actul de identitate al solicitantului (original şi în copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original şi copie), certificatul de moştenitor (original şi copie) şi copia talonului de plată a pensiei persoanei decedate, după caz’’, se arată în răspunsul primit de la Serviciul Comunicare Relaţii Publice al Casei de Pensii Cluj.

Distribuie:

Postaţi un comentariu