Ştefan Dimitriu, sub control judiciar. Alte cinci persoane reţinute

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, Ştefan Dimitriu / Foto: Dan Bodea

Procurorii DNA Alba Iulia au dispus reţinerea a cinci persoane, printre care şi doi notari, în dosarul privind fraudare de fonduri europene referitoare la extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov, respectiv sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Prahova.

Faţă de Ştefan Dimitriu, administrator al SC De Construcţii Napoca SA, procurorii au dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, cu obligaţia să nu părăsească municipiul Cluj-Napoca, pentru tentativă la înşelăciune şi la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

Mihail Iordache, administrator al SC Cast SRL, Cristina Iordache, Simona Mariana Luther, reprezentant legal al SC Passavant Roediger Romania SRL, Georgeta-Daniela Beşchia şi Valeria Doina Buzea, ambele notari publici, vor fi prezentaţi marţi Curţii de Apel Alba Iulia cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Mihail Iordache este acuzat de înşelăciune, folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri europene, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri; Simona Luther, de complicitate la omisiune de a furniza cu ştiinţă datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri europene, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri; iar cei doi notari publici, de abuz în serviciu, complicitate la tentativa de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, la tentativa de înşelăciune, la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, la înşelăciune.

Cristina Tudorache este acuzată de infracţiuni similare.

DNA precizează că, la 6 aprilie 2011, între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în calitate de autoritate contractată, şi SC Apa Canal SA Sibiu, în calitate de beneficiar, a fost încheiat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu – POS Mediu 2007-2013 contractul având ca obiect „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov’ în valoare totală de 421.453.177 lei fără TVA, din care 322.483.325, 81 lei finanţare nerambursabilă.

În cadrul acestui contract, SC Apă Canal SA Sibiu a încheiat un număr de 11 contracte de lucrări şi patru contracte de servicii.

În ceea ce priveşte contractul având ca obiect proiectarea, elaborarea documentaţiilor pentru obţinere avize şi autorizaţii, DTAC, construcţie „Staţie de Epurare Ape Menajere Pentru Localitatea Ocna Sibiului”, s-a publicat anunţul SEAP 139441/5.10.2012. Conform celor înscrise în anunţul de participare, contractul era finanţat în proporţie de 76, 54% fonduri europene prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu – POS MEDIU 2007-2013.

Pentru calificare, în ceea ce priveşte procedura licitaţiei, agenţii economici trebuiau să demonstreze, sub sancţiunea excluderii, faptul că au o „experienţă similară”, respectiv că: „în ultimii 5 ani au dus la bun sfârşit lucrări de execuţie a cel puţin unei staţii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 2000 PE”, în cadrul unor contracte de proiectare şi execuţie.

„La licitaţia organizată în 4 decembrie 2012, s-a prezentat şi SC De Construcţii Napoca SA, care a şi câştigat licitaţia, dovedind „experienţa similară” prin susţinerea acordată, în condiţiile art. 190 din OUG 34/2004, de către un terţ susţinător, societate comercială înregistrată în Liban. De documentaţia respectivă, întocmită în fals, s-a ocupat un presupus reprezentant al terţului susţinător împreună cu inculpata Tudorache, pe baza înţelegerii cu reprezentanţii SC De Construcţii Napoca SA”, susţin procurorii.

DNA menţionează că toate documentele întocmite în fals, care au produs efecte juridice, au fost autentificate la birourile inculpatelor Buzea şi Beşchia, care şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, prin încălcarea prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte.

Anchetatorii au constatat că despre documentele depuse în cadrul procedurii a luat cunoştinţă Ştefan Florea Dimitriu, în calitate de administrator al SC De Construcţii Napoca SA, care le-a contrasemnat, inclusiv pe cele falsificate, deşi la dosarul de achiziţie a fost identificată o împuternicire prin care era mandatată o altă persoană pentru semnarea oricărui document din procedura atribuirii contractului.

„În urma verificărilor efectuate a rezultat că această persoană nu a semnat niciun document în numele SC De Construcţii Napoca SA. Întrucât, pe parcursul executării contractului, s-au înregistrat nereguli şi întârzieri, SC Apă Canal SA s-a adresat societăţii susţinătoare, în vederea implicării acesteia în executarea contractului, conform prevederilor legale. La acea solicitare, firma respectivă a răspuns că procura de reprezentare este falsă şi că ei înţeleg să nu-şi îndeplinească obligaţiile din contract. La 31 decembrie 2013, SC Apă Canal SA Sibiu a reziliat contractul respectiv”, se arată în comunicat.

Pe de altă parte, DNA susţine că SC Hidro Prahova SA, al cărei acţionar majoritar este Consiliul Judeţean Prahova, a fost beneficiarul finanţării europene alocate prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu – POS MEDIU proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Prahova”, în valoare totală de 822.819.366 lei, din care 548.313.554 lei contribuţie POS MEDIU 2007-2013 şi 274.505.812 lei contribuţie beneficiar.

În calitate de beneficiar al acestui proiect, SC Hidro Prahova SA a organizat, prin intermediul Unităţii de Implementare a Proiectelor – UIP din cadrul companiei, licitaţiile pentru atribuirea tuturor contractelor de consultanţă şi execuţie.

„În anul 2012, comisia de evaluare a ofertelor constituită la nivelul SC Hidro Prahova SA, din cele 7 oferte conforme depuse pentru atribuirea contractului de lucrări nr. 1 Breaza, a declarat câştigătoare oferta unei asocieri de firme: SC Cast SRL şi aceeaşi societate libaneză. Ulterior adjudecării licitaţiei, reprezentanţii firmei libaneze au solicitat oficial retragerea din Asociere, cerere care nu a fost acceptată de reprezentanţii SC Hidro Prahova SA Ploieşti, întrucât experienţa tehnică a asocierii a fost asigurată de această societate. Până în luna noiembrie 2013, Asocierea desemnată câştigătoare nu a efectuat nicio lucrare”, au mai reţinut procurorii.

Sursa citată subliniază că, pe parcursul aceluiaşi an, reprezentanţii firmei libaneze au încercat să cesioneze 49% din partea lor de contract celor de la SC Cast SRL, soluţie neacceptată însă de SC Hidro Prahova SA Ploieşti.

„La fel, s-a încercat cesionarea a 94, 98% din contract către SC Passavant Roediger România SRL, soluţie de asemenea neacceptată. Abia la 31 decembrie 2014, SC Hidro Prahova SA Ploieşti a acceptat cesionarea, de către societatea libaneză, a procentajului de 49% din întreaga lucrare către societatea Passavant Roediger Romania SRL. Prealabil încheierii acestui contract însă, prin reprezentanţii desemnaţi, SC Cast SRL a încheiat, la data de 25 noiembrie 2013, un alt contract ascuns cu SC Passavant Roediger Romania SRL, prin care Asocierea de firme cesiona un procentaj de 97% din contractul semnat cu SC Hidro Prahova, ignorând astfel soluţia de respingere”, se mai spune în document.

DNA mai precizează că acest contract, necomunicat SC Hidro Prahova, a fost cel care a produs efecte între părţi, dovadă fiind faptul că: la 14 martie 2014, la doar o zi după ce s-a încasat avansul de peste 7, 7 milioane lei, suma de aproximativ 7.474.000 lei a fost transferată în contul escrow aparţinând SC Passavant Roediger Romania SRL, deschis în baza contractului din 25.11.2013; în aceeaşi zi în contul SC Cast SRL este virată suma de peste 231.000 lei reprezentând 3% din valoarea avansului.

Totodată, la 18 martie 2014, SC Passavant Roediger Romania SRL a virat în contul SC Cast SRL suma de peste 350.000 lei.

„Din partea SC Passavant Roediger Romania SRL, atât contractul, cât şi deschiderea contului Escrow au fost semnate de inculpata Luther. Şi de această dată, întreaga documentaţie a fost falsificată de către acelaşi presupus reprezentant al firmei libaneze împreună cu inculpata Tudorache, pe baza înţelegerii cu administratorul SC Cast SRL SC. Toate documentele întocmite în fals, care au produs efecte juridice au fost autentificate la birourile inculpatelor Buzea şi Beşchia, care şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, prin încălcarea prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte”, mai susţin anchetatorii.

În acest dosar se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.

În cauză procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea SRI Sibiu.

Postaţi un comentariu