Se aleg firmele care vor angaja romi de la Pata Rât

Foto: Dan Bodea

Primăria selectează în aceste zile cele două firme care vor funcţiona în hala construită în zona Pata Rât prin proiectul „Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea de locuri de munca durabile în Pata Rât”. Prin proiect 10 persoane de etnie romă din această comunitate urmează să fie angajate de IMM-urile ce vor fi alese de municipalitate, societăţi comerciale care vor avea ca obiect de activitate compactarea hârtiei, plasticului/ PET-urilor și aluminiului.

Firmele sunt alese în urma unei proceduri de selecţie. Potrivit anunţului, printre condiţiile de participare, pe lângă obiectul de activitate în domeniul compactării deşeurilor, se numără „asumarea răspunderii privind crearea a 10 locuri noi de muncă, locurile de muncă vor fi menţinute minim 5 ani, cele două IMM-uri vor compacta minim 100 mc /zi deşeuri reciclabile, fiecare, pe care le vor revinde asigurându-şi astfel venituri pentru funcţionare şi plata salariilor şi să-şi asume plata utilităţilor reprezentând consumurile proprii (apă, curent electric, gaz, alte cheltuieli administrative)”.

Cât priveşte persoanele noi angajate aceastea trebuie să facă parte, cumulativ, din categoriile: persoane defavorizate stabilite în zona Pata Rât, să fie de etnie romă, femei şi bărbaţi, în număr egal, adulţi între 18 şi 50 ani, şomeri de lungă durată şi care nu necesită o anumită calificare pe piaţa muncii, dar activează deja în zonă.

Contractele cu cele două IMM-uri se vor încheia pe o durată de cinci ani, firmele urmând să plătească doar o chirie modică pentru spaţiul din hală în care vor funcţiona, dar în schimb vor trebui să se ocupe de întreţinerea spaţiilor, de partea de reparaţii necesare, dar şi de dotarea cu echipamentul şi utilajele necesare activităţii de compactare. Activitatea celor două IMM-uri va fi monitorizată de către primărie.

Construirea halei în care vor funcţiona cele două IMM-uri a început la jumătatea lui ianuarie, lucrările fiind efectuate de firma Nord Conforest. Contractul este în valoare de1.265.086, 57 lei, fără TVA, iar hala trebuie să fie gata până în 16 iulie. Clădirea va avea o suprafaţă utilă de 732 de metri pătraţi.

Întregul proiect are o durată de implementare de 15 luni şi este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. Bugetul total al proiectului este de 1.822.967, 80 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 1.577.555, 08 lei, finanţarea nerambursabilă este de 788.777, 54 lei, echivalentă cu un procent de 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, iar co-finanţarea din partea beneficiarului este de 788.777, 54 lei.

Postaţi un comentariu