Francezii, cei mai mulţi străini din Cluj

Nu mai puţin de 5759 cetăţeni proveniţi din 111 ţări ale lumii locuiesc în judeţul Cluj. Cifra a crescut comparativ cu anul 2012 când în evidenţa Serviciului pentru Imigrări al judeţului Cluj erau înregistraţi un număr de 5533 cetăţeni străini. Cei mai mulţi cetăţeni străini provin din: Franţa (667), Republica Moldova (628), Italia (560) Germania (445) şi Tunisia (437).

Potrivit Serviciului pentru Imigrări al judeţului Cluj pe parcursul anului trecut au fost depuse 146 de invitaţii privind admisia în România, dintre care 123 au fost admise iar 23 cereri au fost respinse. Tot pe linia admisiei în România, au fost înregistrate şi 7 cereri pentru reîntregirea familiei, fiind aprobate 6 cereri .

Tot în anul 2013 au fost primite 53 de cereri pentru eliberarea de autorizaţii de muncă lucrătorilor angajaţi în muncă sau detaşaţi. Ca urmare, au fost eliberate 43 autorizaţii de muncă, 10 cereri au fost respinse pentru deficienţe constatate în derularea procedurilor prevăzute expres de lege, iar în urma controalelor efectuate, atât cu forţe proprii cât şi în cooperare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj, au fost sancţionate 15 societăţi comerciale în cadrul cărora erau angajaţi sau detaşaţi cetăţeni străini, fără respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Anul trecut au fost primite 2852 cereri prin care s-a solicitat prelungirea dreptului de şedere temporară sau permanentă, înregistrarea rezidenţei temporare sau aprobarea rezidenţei permanente în România. Ca urmare, au fost emise 2417 documente care atestă rezidenţa pe teritoriul României. De asemenea, în perioada de referinţă a fost revocat dreptul de şedere pentru 146 cetăţeni din state terţe care nu mai îndeplineau condiţiile care au stat la baza eliberării documentelor de rezidenţă.

În ceea ce priveşte activitatea de prevenire şi combatere a şederii ilegale a străinilor pe teritoriul României au fost depistaţi cu şedere ilegală 147 de cetăţeni străini, 57 au fost puşi în legalitate iar 90 au fost îndepărtaţi de pe teritoriul României. Persoanele în cauză au fost sancţionate contravenţional, fiind aplicate amenzi contravenţionale în suma totală de 173.500 lei şi 33 avertismente. Din cei 90 de cetăţeni străini care au fost îndepărtaţi de pe teritoriul României, 87 prin emiterea de Decizii de Returnare, 3 cazuri prin returnarea sub escortă într-un Centru de cazare al străinilor luaţi în custodie publică, iar în 8 cazuri s-a dispus si măsura interzicerii intrării în România pe perioade între 6 luni şi 5 ani.

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu