Consultare publică pentru clădirile verzi

Primaria municipiului Cluj-Napoca a iniţiat procedura de consultare publică privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis, în anul fiscal 2014, de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxă pentru clădirile aflate , , în clasa energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca şi , , clădire verde”.

Decizia vine ca urmare a unor discuţii prelungite în contradictoriu de la ultima şedinţă de Consiliul Local în care organizaţii diferite în certificarea clădirilor verzi au solicitat introducerea unui alt tip de clasificare a acestor clădiri, astfel încât numai unele care îndeplinesc criterii de performanţă mai ridicate să poată beneficia de reducerea de impozit prevăzută de lege.

“Etapa consultării publice are loc în perioada 31 martie – 11 aprilie 2014. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observaţiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro. sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Ceăţteni, str. Moţilor nr.7 sau la orice primărie de cartier”, se arată în comunicatul instituţie.

În prezent în Cluj-Napoca există următoarele clădiri verzi certificate oficial:  Liberty Technology Park, Emer­son, Olimpia Business Center, The Office (investitor NEPI, certificare în curs de realizare) sau IMOBCOM (sediul firmei de IT Neverfail). O asemenea certificare poate aduce o scutire de 75% la impozit.

Distribuie:

Postaţi un comentariu