Electrocentrale Oradea a intrat în insolvență

SC Electrocentrale Oradea SA a intrat în procedura de insolvență. Consiliul de administrație al societății a luat această decizie constatând că societatea are datorii pe care nu le poate achita şi a cerut Tribunalului Bihor insolvența societății.

Casa de Insolvență Transilvania Filiala Bihor SPRL se va ocupa de procedură. Primarul Oradiei, Ilie Bolojan a explicat motivele care au condus la solicitarea insolvenței, care pot fi grupate în mai multe categorii.

Astfel, SC Electrocentrale Oradea SA se confruntă în prezent cu o situație economică dificilă drept pentru care conducerea societății a ajuns la concluzia că se impune o reorganizare a acesteia în urma căreia să fie achitate datoriile restante conform unui program de plată a creanțelor și o restructurare operațională și financiară a societății însoțită de lichidarea unor bunuri din patrimoniu în conformitate cu un plan de reorganizare al societății.

”Starea de insolvență a societății a fost generată de: practicarea de tarife reglementate de autoritățile de reglementare în domeniul energiei și a serviciilor de utilități publice sub costurile reale ale societății, pierderea unor clienți importanți consumatori de aburi ca urmare a falimentului acestora, randamentul scăzut al centralei termice și inexistența unor soluții tehnice care să determine creșterea acestui randament, gradul de uzură a instalațiilor precum și lipsa resurselor financiare pentru retehnologia centralei și pentru realizarea de investiții menite să reducă pierderile tehnologice în sistem, toate acestea au condus la adâncirea crizei financiare cu care se confruntă societatea” , a menționat Bolojan.

Datoriile societății la data de 30 iunie se ridicau la o sumă de 302.175.144 lei, din care suma de 185.373.505 lei reprezintă datorii pe termen scurt, iar suma de 116.801.639 lei sunt datorii pe termen mediu și lung. Datoriile înregistrate de societate sunt superioare valorii lichidității.

Cu toate acestea, având în vedere importanța serviciilor oferite de către Electrocentrale SA s-a constatat că societatea trebuie să-și continue activitatea. Astfel, administrația locală va depune toate eforturile pentru găsirea soluțiilor care să asigure continuitate în funcționarea societății, astfel ca populația municipiului să nu fie afectată.

”Vreau să asigur orădenii că există stocuri de cărbune pentru încălzirea apei calde și că se va furniza în continuare apă caldă în municipiu” a declarat Ilie Bolojan.

Directorul economic al Electrocentrale Oradea SA,  Nadia Haș a menționat că în ultima perioadă au fost derulate negocieri cu furnizorii care au pornit procedurile de executare silită împotriva societății, însă având în vedere cuantumul datoriilor acumulate de aceasta cea mai bună decizie pentru asigurarea continuității serviciilor oferite de Electrocentrale a fost solicitarea întrării în insolvență. Starea actuală de insolvență nu va afecta însă proiectul termiei pe fonduri europene care trebuie dus la bun sfârșit și care va asigura cetățenilor condiții de calitate în furnizarea agentului termic.

Distribuie:

Postaţi un comentariu