Turism cultural dezvoltat prin REGIO 2007-2013 în Transilvania de Nord

În urma implementării a 12 proiecte finanțate în regiunea noastră prin REGIO, au fost puse în valoare 36 de obiective de patrimoniu cultural şi istoric, după cum urmează: 28 de biserici, 3 muzee şi clădiri istorice, 2 castele, 2 castre romane şi o cetate.
Administraţiile publice şi unităţile de cult au utilizat întreaga sumă pusă la dispoziţia regiunii în dezvoltarea de proiecte cu impact care să valorifice potenţialul turistic regional, istoric şi cultural.
În cadrul Domeniului Major de Intervenţie 5.1 – Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe, au fost depuse la ADR Nord-Vest spre evaluare, selecţie şi contractare un număr de 21 de cereri de finanţare. Dintre acestea, doar 12 au fost declarate eligibile şi s-au încadrat în alocarea totală de 30, 22 mil. Euro, din care 27, 86 mil. Euro au fost puse la dispoziţie de Uniunea Europeană.
Doamna Sanda Cătană, director general interimar al ADR Nord-Vest a declarat: „Transilvania de Nord este recunoscută ca o regiune care are numeroase vestigii istorice. Realizarea celor două circuite turistice ale bisericilor de lemn din judeţele Sălaj şi Maramureş, a circuitului castrelor romane Buciumi şi Moigrad din judeţul Sălaj, a circuitului târgurilor medievale din judeţul Satu Mare la Carei şi Ardud, revitalizarea Cetăţii Oradea, restaurarea clădirilor muzeelor din oraşele Bistriţa şi Zalău şi a celorlalte obiective aflate în Cluj-Napoca, Sic, Fărcaşa şi Rebrişoara au dus la atingerea obiectivului principal al acestui DMI şi anume creşterea importanţei turismului cultural, ca factor care stimulează creşterea economică în regiuni, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului.”

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest este Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, sprijinind implementarea a 655 proiecte cu finanțare nerambursabilă totală de 675, 01 milioane Euro.
Mai multe detalii, pe proiecteREGIO.nord-vest.ro

Postaţi un comentariu