Invitatie de participare la procedura de achizitie competitiva pentru achizitia de servicii de consultanta (P)

 

 

Societatea Modulo Decorative Solutions SRL, cu sediul in Municipiul Turda, B-dul 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 29, Judet Cluj, anunță intenția de a achiziționa Servicii de consultanta in elaborare documentatie de finantare (lot 1), consultanta in managementul implementarii proiectului (lot2) si organizare achizitii pentru beneficiari privati (lot 3) pentru proiectul Creșterea capacității de producție a panourilor decorative in cadrul Modulo Decorative Solutions SRL, care urmeaza a fi propus spre finantare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor apel 2020.

Obiectul proiectului propus presupune automatizare si robotizare flux de productie panouri decorative din ipsos, ciment si materiale compozite, respectiv construire hala de productie + dotare. Codurile CAEN vizate de investitie sunt CAEN – 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii si includ produse reconstruite din ipsos care imita piatra naturala, cod CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii, care includ produse reconstruite din beton pentru placare interioara sau exterioara a cladirilor, sau mai cuprinzator CAEN 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos. Proiectul vizeaza cresterea capacitatii de productie a fabricii Modulo, prin achizitie de tehnologie, respectiv prin construirea si dotarea unei noi hale de productie in apropierea celei existente.

Durata de executie a contractului de prestari servicii: maxim 20 de zile, nu mai tarziu de 30.11.2020 pentru elaborarea si depunerea proiectului de finantare, respectiv 36 de luni pentru managementul de proiect si achizitii, nu mai tarziu de 31.12.2023.

 Valoarea estimata a proiectului: min. 5.000.000,00 – max. 10.000.000,00 milioane euro fara TVA in functie de finalizarea solutiei tehnice, la un curs euro/lei 1 euro = 4,8318 RON din august 2020

 Locatia proiectului: Municipiul Turda, B-dul 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 29, Judet Cluj

Valoarea estimata a serviciilor de consultanta: 590.000,00 lei fara TVA (adica 122.107,70 euro fara TVA, la un curs euro/lei 1 euro = 4,8318 RON din august 2020).

 

Data, locul si ora limita de depunere a ofertei: 10.11.2020, ora 12:00 la sediul Modulo Decorative Solutions SRL, Municipiul Turda, B-dul 22 DECEMBRIE 1989, Nr. 29, Judet Cluj,

Pentru specificatiile tehnice necesare intocmirii propunerii tehnice si financiare, va puteti adresa persoanei de contact: Mihai Gavriș, Telefon : 0264.305602 / 0264.305600, email: Mihai.Gavris@modulo.fr

 

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu