Votează cu cap – ghidul votantului

Foto: Dan Bodea

 

Alegerile europarlamentare și referendumul se desfășoară duminică, 26 mai 2019, între orele 7:00 – 21:00.

Alegătorii votează la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința, conform listelor electorale permanente.

Cetățeanul care, pe 26 mai 2019, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să își exercite dreptul de vot, atât pentru alegerile europarlamentare, cât și pentru referendum. în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi înscris într-o listă suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare, pe baza actului de identitate.

Dreptul de vot se exercită în baza unui act de identitate valabil, emis de statul român: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaport, carnet de serviciu militar (în cazul elevilor din școlile militare).

În secțiile de votare vor exista trei urne de vot, câte una pentru fiecare tip de buletin de vot (alegeri europarlamentare și cele 2 întrebări de la referendum).

Alegătorul care doreşte să-şi exercite dreptul de vot la referendumul national va primi în mod obligatoriu ambele buletine de vot corespunzătoare celor două întrebări de la referendum, neavând posibilitatea de a opta pentru una sau alta din întrebări.

În cazul în care alegătorul optează pentru participarea la un singur tip de scrutin, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de către acesta va bara, în prezența alegătorului, cu o linie orizontală, rubrica destinată semnăturii din lista electorală permanentă, aferentă tipului de scrutin pentru care nu a optat.

Introducerea unui buletin de vot în altă urnă decât cea destinată nu atrage nulitatea acestuia.

În cazul în care alegătorul este dintre cei care trebuie înscrişi în lista electorală suplimentară, acesta va fi înscris doar în lista suplimentară corespunzătoare tipului de scrutin pentru care a optat.

Alegătorii care au votat în 26 mai 2019 pentru un singur scrutin vor mai putea să își exercite dreptul de vot pentru scrutinul la care nu au optat inițial, în data de 26 mai 2019, până la ora 21,00, ora închiderii secţiilor de votare.

Dacă cetățeanul se află în localitatea de domiciliu, el va vota la aceeaşi secţie de votare, caz în care, va semna pe lista electorală permanentă corespunzătoare scrutinului pentru care nu a optat inițial, pe locul de semnătură barat anterior.

În cazul în care alegătorul nu se află în localitatea de domiciliu, acesta va fi înscris în lista electorală suplimentară corespunzătoare scrutinului pentru care inițial nu a optat, de la secția de votare unde se prezintă.

Cum votăm?

Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea “VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează.

Alegătorul care din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secției de votare.

După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinul de vot astfel încât pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și îl introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă.

În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al operațiunilor de votare.

Alegătorul restituie președintelui ștampila cu mențiunea “VOTAT”, iar acesta o aplică pe actul de identitate, menționând și data scrutinului.

Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării – ștampilă cu mențiunea “VOTAT” și buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea.

Ce nu e voie?

Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale, persoanelor însărcinate cu menţinerea ordinii şi persoanelor acreditate să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.

În ziua votării, între orele 7,00-21,00 sunt interzise comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare.

Constituie contravenție refuzul de a primi și înregistra o sesizare scrisă înaintată în conformitate cu dispozițiile art. 46 alin. (17).

Constituie contravenție refuzul de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi.

Constituie contravenție neaplicarea ștampilei cu mențiunea “VOTAT” sau a timbrului autocolant pe actul sau, după caz, documentul de identitate, precum și reținerea acestora, fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al secției de votare.

Constituie contravenție continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum și sfătuirea în ziua votării a alegătorilor la sediul secțiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând unei minorități naționale ori candidat independent.

Constituie contravenție purtarea pe durata votării, de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, persoanele însărcinate cu paza sau de către persoanele acreditate, de ecusoane, insigne ori alte însemne de propagandă electorală.

Infracțiuni electorale

Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amendă.

Fapta unei persoane care votează de două sau mai multe ori constituie infracţiunea de fraudă la vot şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

În județul Cluj sunt 656 de secții de votare.

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu