Mâine începe bacalaureatul: 137.444 de absolvenţi de liceu s-au înscris la examen

Foto: realitatea.net
eepurl.com

137.344 de absolvenţi de liceu s-au înscris în vederea susţinerii examenului naţional de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2016), potrivit biroului de presă al Ministerului educației Naționale și Cercetării Științifice. Probele încep mâine 13 iunie cu proba la limba română examenul oral.

Dintre elevii înscriți 114.993 de candidaţi (71, 23%) provin din promoţia curentă, iar 22.351 de candidaţi (28, 77%) provin din seriile anterioare. În funcţie de forma de învăţământ absolvită, elevii înscrişi (toate promoţiile) sunt distribuiţi astfel: 133.410 – zi, 1.851 – seral şi 2.083 – frecvenţă redusă. În anul şcolar 2015-2016 există potrivit statisticilor ministerului înregistraţi 161.448 de elevi în anii terminali de liceu (clasele a XII-a zi şi a XIII-a), ceea ce înseamnă că peste 45.000 de elevi nici măcar nu s-au înscris la BAC.

Prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2016 debutează luni, 13 iunie, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A). Testarea se va desfăşura pe durata a trei zile (13-15 iunie).

În intervalul 15-17 iunie va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B).

Săptămâna viitoare, între 21 şi 24 iunie, se va desfăşura evaluarea competenţelor digitale (proba D).

Probele orale se încheie cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C), programată între 27 iunie şi 1 iulie.

Subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. Candidatul care, la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale refuză să raspundă sau să rezolve subiectele propuse se consideră că nu a susţinut proba.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

a) susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale

b) susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea;

c) obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, încep luni, 4 iulie, cu examenul la Limba şi literatura română (proba E)a).

Postaţi un comentariu