După prima creșă, cartierul Bună Ziua va avea și prima școală cu învățământ primar și gimnazial

Primăria Cluj-Napoca a lansat în licitaţie publică proiectul “dezvoltare infrastructură educațională specifică  învățământului primar și gimnazial în cartierul Buna Ziua – Studiu de Fezabilitate și Plan Urbanistic Zonal”. Potrivit anunțului postat de municipalitate, ofertele pot fi depuse până în 20 iulie 2021, iar valoarea contractului este de 570.000 lei, bani asigurați de la bugetul local.

Amplasamentul viitoarei școli este delimitat de strada Mihai Românul și strada Măceșului la sud, Calea Turzii la vest, strada C-tin Nottara și strada Păltiniș la nord, și strada Alverna la est.

Dezvoltarea imobiliară din ultimii 30 ani, cu accent pe locuire (individuală și colectivă), nu a integrat și elemente componente ale infrastructurii educaționale publice (creșă, grădinițe, școală generală, liceu) sau a unor elemente fundamentale urbane (spații publice – parcuri și piațete). Dotările de cartier sunt reduse ca număr și suprafață și sunt grupate majoritar pe str. Bună Ziua, strada care a devenit artera colectoare a întregului cartier. Evoluția cartierului din punct de vedere morfologic a fost determinată pe structura funciară de tip agricol (situația inițială), cu sectoare lungi, perpendiculare pe str. Bună Ziua, cu construcții înșirate în adâncime, fără componente de ierarhizare a spațiului urban. Aceste sectoare nu comunică între ele și cu orașul decât prin intermediul străzii Bună Ziua. În prezent la nivelul cartierului este doar o creșă cu o capacitate de 60 locuri, cu un volum insuficient pentru cartier, iar singura dotare bine dimensionată este supermarketul Lidl, amplasat la intersecția cu str. Trifoiului.

În cartierele învecinate, cât și în centrul orașului, structurile educaționale sunt aglomerate în mare măsură de către locuitorii din noile cartiere apărute după 1990, ceea ce generează o serie de disfuncționalități, atât în ceea ce privește traficul generat de deplasarea către unitățile de învățământ cât și calitatea procesului educațional (cu clase supraaglomerate).

Un aspect strategic și esențial este reprezentat de către dezvoltarea durabilă prin creșterea condițiilor de locuire, a serviciilor, a infrastructurii educaționale, a echipării edilitare și atractivității spațiilor publice în favoarea unei mai bune calități a vieții, având în vedere potențialul dezvoltării structurii urbane. Este necesar ca dezvoltarea urbana să cuprindă și sfera structurilor primare în educație (creșă, grădiniță, școală, liceu). Toate zonele de dezvoltare imobiliare ale municipiului trebuie să cuprindă un pol/centru educational pentru a evita deplasările in centru sau în alte cartiere pentru învățământ.

Pentru a ghida dezvoltarea cartierului Bună Ziua într-un mod sustenabil și pentru a asigura dreptul la învaățătură a copiilor din cartier, realizarea unei școli pentru învățământul primar și gimnazial a devenit o prioritate, un obiectiv strategic și vital pentru dezvoltarea durabilă, dinamica și de calitate a orașului”, se arată în caietul de sarcini elaborat de primărie.

 

Distribuie:

Postaţi un comentariu