Consiliul Judeţean vrea să reorganizeze RAADPP

eepurl.com

Consilierii judeţeni sunt chemaţi mâine să decidă soarta Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj (RAADPP). Pe ordinea de zi a şedinţei CJ Cluj se află un proiect prin care se propune reorganizarea regiei.

Motivele legale invocate de reprezentanţii CJ Cluj pentru această măsură pornesc de la faptul că RAADPP nu este un serviciu public ci o persoană juridică ce desfăşoară activităţi economice, înfiinţată de către Consiliul Judeţean Cluj şi care nu mai îndeplineşte niciuna dintre cele două condiţii prevăzute de art. 28, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 care i-ar permite să mai presteze serviciul de administrare a domeniului public şi privat, respectiv nu are în derulare proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri europene şi din împrumuturi rambursabile.

„În conformitate cu prevederile art. 107 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, administrarea domeniului public şi privat de către RAADPP cade sub incidenţa regulilor privind ajutorul de stat. Articolul indicat prevede faptul că, pentru ca o măsură de sprijin să fie considerată ajutor de stat, aceasta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: să reprezinte un avantaj economic acordat din surse de stat în beneficiul unei întreprinderi/unui număr limitat de întreprinderi, iar avantajul să distorsioneze sau să ameninţe să distorsioneze concurenţa sau comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene. Avantajul economic poate îmbrăca diferite forme, inclusiv acordarea posibilităţii ca o întreprindere să furnizeze un serviciu pe care altfel nu l-ar fi furnizat sau faptul că statul nu facturează la preţul pieţei anumite servicii (renunţare la resurse de stat.) Prin urmare, acordarea fără o procedură de achiziţie publică a unor contracte de lucrări sau de servicii, a unor drepturi pentru ocuparea sau utilizarea domeniului public, sau acordarea unor drepturi exclusive care au o valoare economică presupune o renunţare la resurse de stat şi poate crea un avantaj pentru beneficiari”, se arată în informarea instituţiei.

De asemenea, se argumentează că, potrivit Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, aprobat prin decizie de Comisia Europeană, la data de 23 iunie 2015, numai Consiliul Județean Cluj poate depune proiecte de modernizare / reabilitare a drumurilor judeţene şi nu o regie a acestuia. De altfel, Consiliul pentru Dezvoltare Regională – organism deliberativ care coordonează procesul de dezvoltare regională în cadrul Regiunii Nord-Vest și care are în componență președinții consiliilor județene ale celor şase județe din regiune și câte un reprezentant al consiliilor locale municipale, orășenești și comunale, desemnați din fiecare judeţ, a aprobat Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014-2020 şi proiectul strategic regional de transport „Transilvania Nord”, în aprilie 2015. Acest proiect strategic regional de transport asigură accesul la rețeaua TEN-T, respectiv finanțarea din POR, axa prioritară 6. În Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 aprobat sunt prezentați cei 104, 530 km de drum finanțabili prin POR (DJ 108K = 3, 040 km, DJ 764B = 22, 600 km, DJ 172A = 6, 400 km, DJ 109C = 7, 660 km, DJ 161G = 15, 160 km, DJ161 = 17, 000 km, DJ109 = 32, 670 km). Rezultă că, din fonduri europene, Consiliul Județean Cluj poate reabilita doar 104, 530 km din întreaga reţea de drumuri judeţene de peste 900 de km.

Din aceste motive, susţin cei de la CJ Cluj, este necesar să fie adoptate măsuri pentru ca serviciul public de administrare a domeniului public şi privat al Judeţului Cluj să respecte prevederile legale.

„Consider că, în interesul cetăţenilor Clujului, este necesar ca prevederile legii să nu fie înfrânte de o aşa-zisă voinţă politică. Tocmai de aceea am încredere şi sunt convins că toţi consilierii judeţeni, indiferent de culoarea lor politică, alături de care am colaborat transparent şi foarte constructiv, vor respecta legea şi vor înţelege că bunul public şi interesul judeţului este mai presus ca orice”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Mihai Seplecan.

Postaţi un comentariu