10 locuri de muncă pentru romi vor fi create la Pata Rât printr-un proiect de 1, 8 milioane de lei

La Pata Rât va fi construită o hală în care vor funcţiona două IMM-uri având ca obiect de activitate compactarea hârtiei, plasticului/ PET-urilor și aluminiului în cadrul proiectului „Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea de locuri de muncă durabile în zona Pata Rât”. În acest fel vor fi create 10 locuri de muncă durabile pentru romii din zonă.

De construirea halei se va ocupa firma Nord Conforest cu care primăria a semnat deja contractul în valoare de 1.265.086, 57 lei, fără TVA, iar durata de execuţie este de 6 luni. Ordinul de incepere a lucrarilor a fost dat pe data de 15 ianuarie. Clădirea va avea o suprafaţă utilă de 731 de metri pătraţi.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul “Poli de creştere”, categoria de operaţiuni: Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri. Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni de la semnarea contractului de finanţare, implicând planificare multianuală bugetară. Pe lângă ridicarea clădirii proiectul include şi organizarea procedurii de selecţie a celor două IMM-uri şi monitorizarea implementării, promovarea proiectului, raportarea şi auditul.

Bugetul total al proiectului este de 1.822.967, 80 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.577.555, 08 lei, iar finanţarea nerambursabilă este de 788.777, 54 lei, echivalentă cu un procent de 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, iar co-finanţarea din partea beneficiarului este de 788.777, 54 lei.

Postaţi un comentariu