România nu mai îndeplinește condițiile de aderare la Euro

Raportul de Convergență 2018, dat publicității miercuri, 23 mai, de Banca Centrală Europeană, arată că România nu mai îndeplinește unul dintre cele cinci criterii de aderare la Zona Euro, și este pe cale să iasă și din parametrii altor două. În 2016, țara noastră îndeplinea toate aceste condiții macroeconomice de aderare la Zona Euro. 

Concret, potrivit raportului citat, „în perioada de referință aprilie 2017-martie 2018, ratele dobânzilor pe termen lung din România s-au situat, în medie, la 4,01%, valoare superioară celei de referință de 3,2% corespunzătoare criteriului de convergență privind ratele dobânzilor”.

Cu alte cuvinte, România se împrumută la un cost mai mare decât cel agreat pentru a putea adera la Zona Euro. În 2016, țara noastră se încadra în acest criteriu, având o medie a ratelor dobânzilor pe termen lung sub cea de referință. 

Țara noastră încă se încadrează în criteriile privind inflația, cursul de schimb, datoria publică și deficitul bugetar. Însă, în ceea ce privește ultimul criteriu, suntem în plină derivă, se arată în raport: 

„Pentru anul 2018, Comisia Europeană preconizează că ponderea deficitului bugetar în PIB se va situa sub nivelul de referință de 3% în toate țările, cu excepția notabilă a României. Proiecțiile indică pentru anul 2018 deteriorarea soldului bugetar în România cu aproape 0,5 puncte procentuale față de anul anterior, până la -3,4% din PIB, ceea ce ar reprezenta o încălcare a criteriilor de la Maastricht.”  

Altfel spus, dacă nu se iau măsuri pentru încadrarea într-un deficit de 3%, la finele anului curent, România va mai îndeplini doar trei dintre cele cinci condiții nominale de aderare la Zona Euro. 

Alte îngrijorări sunt legate de inflație. „În ultimii 10 ani, acest indicator a fluctuat într-un interval relativ larg, cuprins între -1,7% și 8%, iar media perioadei s-a situat la un nivel ridicat, respectiv 3,4%. Privind în perspectivă, există preocupări serioase referitoare la sustenabilitatea convergenței inflației în România pe termen mai îndelungat”, se mai arată în raport. 

Guvernul României a adoptat la sfârșitul lunii martie, o Ordonanţă de Urgență prin care s-a înfiinţat o comisie care să pregătească calendarul de intrare a României în mecanismul unic de aderare la moneda unică europeană.

Context

România a ajuns, în 2016, să îndeplinească toate cele cinci criterii macroeconomice de aderare la Zona Euro. În termeni tehnici, aceasta înseamnă că România a realizat în acel an convergenţa nominală pentru adoptarea monedei unice. 

Criteriile macro sunt: 

  • deficitul bugetar, care trebuie să se situeze sub 3% din PIB;
  • datoria publică, care trebuie să fie sub 60% din PIB;
  • inflaţia, care trebuie să fie cu cel mult 1,5% peste media celor mai performante trei state din Zona Euro;
  • cursul de schimb, care trebuie să se fi păstrat cel puţin doi ani în limite de variaţie de 15%;
  • dobânzile pe termen lung la obligaţiunile emise de stat, care trebuie să fie cu cel mult 2% peste media celor mai scăzute trei valori din Zona Euro.

În ceea ce privește cursul de schimb, înainte de a adera la Euro, orice țară candidată trebuie să participe minim doi ani la mecanismul ERM II, care presupune un curs de schimb controlat. Nicio țară pentu care Banca Centrală Europeană elaborează rapoarte de convergență – Bulgaria, Cehia, Croația, România, Polonia, Ungaria și Suedia – nu participă la acest mecanism. 

 

3 Comentarii

  1. Ioana Haitchi spune:

    Spre informarea voastră, Transilvania a fost și rămâne singura regiune a țării care îndeplinește toate condițiile de aderare la uniunea monetară.

Postaţi un comentariu