Prefectul a emis ordinul de încetare a mandatului de consilier al lui Mihai Seplecan

Prefectul judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, a emis Ordinul nr 118/28.03.2016 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Cluj, al lui Mihai Seplecan, precum şi declararea ca vacant al locului de consilier judeţean ocupat de acesta.

Această decizie vine în urma analizei solicitării Partidului Naţional Liberal-Organizaţia Judeţeană Cluj, depusă la Instituţia Prefectului-Judeţului Cluj. „Menţionăm faptul că solicitarea a fost însoţită de: Decizia nr.1 din 6.11.2015 a Colegiul Director Judeţean al PNL Cluj privind excluderea din rândul membrilor PNL a domnului Mihai Seplecan şi Hotărârea nr.3 din 14.03.2016 a Curţii de Arbitraj a PNL privind rămânerea definitivă şi executorie a excluderii din rândul membrilor PNL a domnului Mihai Seplecan” se arată în comunicatul prefecturii clujene.

În conformitate cu prevederile legii, calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a carei lista a fost ales.

Decizia a fost comunicată lui Mihai Seplecan, Consiliului Judeţean Cluj, Ministerului Afacerilor Interne precum şi Autorităţii Electorale Permanente-Filiala Nord-Vest.

Postaţi un comentariu