Frontierele romane din Dacia vor fi stabilite cu ajutorul tehnologiilor NASA

Cercetarea frontierelor fostei provincii romane Dacia de pe teritoriul actual al României se va face prin utilizarea tehnologiilor non-invazive (prospecții geofizice, scanări LiDAR, analiza imaginilor satelitare și GIS) pentru cartarea precisă și o mai eficientă protecție a patrimoniului arheologic. Folosindu-se tehnologie NASA, printr-un program special, se va putea elimina pădurea din imagine şi va apare modelul digital al terenului.

Universitatea Babeş-Bolyai, împreună cu Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, filiala Cluj şi Cultural Site Reasearch and Management Baltimore (SUA) au semnat un acord prin care se va asigura un mecanism științific și tehnologic de cooperare între părți în vederea derulării de activități comune de cercetare, printre care se numără și această acțiunea care privește frontierele romane din Dacia.

Baza de date comună ce va fi realizată, cuprinzând toate informațiile legate de structurile habitatului roman din regiune, poate constitui baza documentației științifice pentru o viitoare nominalizare a frontierei romane a Daciei pentru includerea sa pe lista monumentelor patrimoniului cultural universal a UNESCO.

Coordonatorii științifici ai proiectului sunt Prof. Dr. Habil. Coriolan H. Oprean din partea instituțiilor românești semnatare, iar din partea CSRM, Dr. Douglas C. Comer, colaborator al NASA și Co-președinte al International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management (ICAHM) al ICOMOS.

Postaţi un comentariu