Educaţia financiară la BNR Cluj

La Cluj, în cadrul proiectelor educaţionale ale Băncii Naţionale a României sub egida „Să vorbim despre bani şi bănci” şi „Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti” au participat, în anul şcolar care tocmai s-a încheiat, aproape 3.500 de elevi, studenţi şi cadre didactice. Aproape o mie de persoane au avut ocazia să viziteze expoziţia itinerantă „Leul Românesc”, deschisă din ianuarie până la finele lunii martie 2017. Proiectele au avut ca scop furnizarea unor cunoştinţe minimale despre istoria banilor, şi importanţa lor în viaţa noastră de zi cu zi. Copiii trebuie să fie familiarizaţi încă de mici cu noţiuni legate de economisire, folosirea raţională a banilor, modul în care aceştia se obţin, cum ne pot ajuta în activităţile cotidiene. Am dorit ca prezenţa noastră în rândul lor, în special între copiii din mediul rural să le dea încredere că banii nu înseamnă numai un mijloc de înavuţire accesibil doar câtorva iniţiaţi, ci este un mijloc de valorificare a propriului potenţial, care, prin învăţătură, poate să-i conducă spre prosperitate. Conştientizarea potenţialului economic uman şi o educaţie financiară sistematică şi nemanipulatoare este cea mai bună lecţie de macroeconomie. Nu  întâmplător, inclusiv pentru eforturile noastre, România a fost distinsă în luna mai la Berlin cu marele premiu pentru proiectele de educație financiară derulate la nivel naţional în anul 2016 de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Ministerul Educației Naționale, distincţie acordată în cadrul Global Inclusion Awards 2017 de Child and Youth Finance, care se adaugă celei obţinute în anul 2014 pentru proiectele Global Money Week.

Pentru a oferi o imagine şi mai complexă a lumii financiare BNR a iniţiat în 2017 două proiecte pilot la Cluj-Napoca în parteneriat cu Universitatea Babeş Bolyai în cadrul proiectului mai complex „Academica”. Un prim proiect promovat de d-na conferenţia universitar doctor Ágnes Nagy, deopotrivă cadru didactic în cadrul prestigioasei instituţii de învăţământ şi membru al Consiliului de Administraţie a Băncii Naţionale a Românei a adus în faţa doctoranzilor, masteranzilor şi cadrelor didactice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, timp de şapte săptămâni, pe câţiva dintre cei mai buni specialişti BNR. Aceştia au abordat subiecte legate de modelare macroeconomică, macroeconomie, stabilitate financiară, comunicare, relaţii internaţionale, resurse umane, administrarea numerarului, operaţiuni de piaţă, rezoluţie bancară,  prezentând publicului, în cadrul unor seminarii interactive activitatea vie, reală a băncii şi a economiei, dincolo de orice doctrină sau teorie economică.

Al doilea proiect a constat într-o suită de două seminarii, dedicate familiarizării reprezentanților mediului academic care activează în domenii non-economice (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi ai universităţii) cu noțiuni esențiale din actualitatea economică și financiară, precum și cu aspecte fundamentale legate de rolul şi funcţiile băncii centrale. Evenimentele, au fost organizate sub forma unor sesiuni de prezentări şi dezbateri, în care specialiști cu vastă experiență în domeniul financiar-bancar (experți din cadrul BNR şi cadre didactice universitare) vor aborda, în dialog cu participanții, teme de interes referitoare la instrumente de plată, trecerea la euro şi reglementare bancară.

Un ultim proiect nu mai puţin important desfăşurat la Cluj a fost Colocviul juridic al Băncii Naţionale a României care avut ca temă rolul și comportamentul instituțiilor de credit în cazul insolvenței întreprinderilor în dificultate. Tema a suscitat interesul atât mediului academic din domeniul dreptului dar şi a mediului bancar sau a practicienilor în insolvenţă. Şi acest proiect   s-a desfăşurat în colaborare cu universitatea clujeană.

Trăind într-o lume complexă, în care încrederea se câştigă cu mari eforturi şi se pierde într-o secundă, este important să reţinem ceea ce  spunea guvernatorul BNR: „Credem că un public educat în probleme financiar-bancare va înţelege mai bine comunicatele băncii centrale, va recunoaște mai ușor lucrurile adevărate și va reuși să distingă manipulările sau răstălmăcirile”.

Postaţi un comentariu