A doua ediţie a volumului „Istoria Transilvaniei”a fost lansată în prezența unui public numeros

Foto: Dan Bodea

A doua ediție a volumului „Istoria Transilvaniei” de Ioan-Aurel Pop și Ioan Bolovan a fost lansată duminică, 29 ianuarie, în incinta Muzeului Etnografic al Transilvaniei, în prezența unui public numeros.

Proiectul editorial este susținut de Banca Transilvania,  a apărut sub egida Academiei Române (Centrul de Studii Transilvane), este recomandat de către Revista Sinteza și realizat de Editura Școala Ardeleană.

Au vorbit despre carte prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dr. Tudor Sălăgean, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, dar şi editorul George Vasile Dâncu.

Cartea explică, pe baza izvoarelor istorice, apartenenţa Transilvaniei la România. Cititotul este invitat să înţeleagă cum şi de ce s-a ajuns la mişcarea de emancipare naţională a românilor, care a condus la integrarea Transilvaniei în Regatul României, în urmă cu aproape 100 de ani. Cartea conţine 15 capitole şi tratează etapele istorice  începând cu lumea antică traco-dacică şi terminând cu Transilvania după 1920.

Foto: Dan Bodea

„Îmi amintesc anului 1990, când academicianul David Prodan era încă în viaţă şi a fost întrebat de către noi, cei mai tineri, într-un fel mai agresiv, de ce vorbeşte cu preşedintele de atunci al României. Şi ne-a spus: „Dragă, dumneata crezi că mai am chef să îl aştept pe altul?”. I-a spus preşedintelui să nu uite că este conducătorul celui mai numeros popor din sud-estul Europei, ceea ce imprimă o anumită greutate.« Eu vă spun asta ca un om bătrân pentru a ştii cum să vă purtaţi ca reprezentant al acestui popor.» I-a mai spus că deşi problema Transilvaniei este eternă, doar el a scris în anii respectivi cartea „Transilvania şi iar Transilvania”, şi va fi mereu disputată, să nu mai discute vreodată  nici el, nici alt conducător al ţării problema Transilvaniei la masa tratativelor.

Să o discute istoricii. Profesorul Prodan nu a scris o istorie a Transilvaniei obiectivă, a scris o istoriea  Transilvaniei rezultată din truda aceea a muncii. E bine să ne reamintim de această istorie, de aceea ne-am apucat să scriem istoria Transilvaniei într-o variantă lărgită, aici la Cluj. Ni s-a reproşat mereu că nu vom fi în stare: istorici români, maghiari, germani, evrei. Am făcut o variantă restrânsă, românească. Toate istoriile Transilvaniei sunt din anumite perspective. Cea care are autori de toate etniile ar putea să fie mai obiectivă. Aceea e în trei volume şi are 1.600 de pagini. Aceasta de faţă ste o prezentare mai alertă şi mai comunicativă”, a spus Ioan Aurel Pop.

Academicianul Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”/Foto: Dan Bodea

 „Transilvania este astăzi o parte a României şi a Europei în acelaşi timp, dar, mai presus de toate, este patria primitoare a tuturor locuitorilor săi. Pentru prima oară în istorie, sunt acum premise reale pentru ca toţi locuitorii ei să fie şi să se simtă egali şi la ei acasă. Ţara nu mai este Transilvania de odinioară, dar urmele istoriei sunt peste tot. În trecut, au suferit şi au fost fericiţi, adesea în momente diferite, şi românii, şi maghiarii, şi germanii, şi evreii etc. Nici suferinţele şi nici bucuriile nu trebuie uitate.

Amintirile trecutului sunt un patrimoniu de nepreţuit, iar păstrarea lor este un atribut al popoarelor civilizate. Entitatea transilvană este un dat al trecutului, dar, în acelaşi timp, ne însoţeşte peste tot, astăzi, sub ochii noştri. E singurul loc din Europa unde o biserică bizantină stă lângă o bazilică romanică, lângă o biserică gotică şi lângă alta barocă, toate vecine cu o sinagogă! De asemenea, singurul loc în care un locaş de cult ortodox este la câţiva paşi de unul greco-catolic, de altul romano-catolic, de unul calvin, de altul luteran sau unitarian. Aceasta spune mai mult despre convieţuirea paşnică decât despre conflicte, iar mesajul acestei lucrări este generos: trecutul trebuie cunoscut nu pentru încrâncenare şi răzbunare, ci pentru destindere şi înţelegere”, se arată într-un text de prezentari, semnat de autorii volumului.

Foto: Dan Bodea

Ioan-Aurel Pop este istoric român, profesor universitar și membru al Academiei Române. Director al Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, a condus şi Institutul Cultural Român din New York (S.U.A.), precum și Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția (Italia). Din martie 2012, este Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Din 2015, este președintele Comitetului Național al Istoricilor din România și reprezentantul României în Comitetul Internațional de Științe Istorice. Membru în diverse academii și organizații științifice naționale și internaționale,  visiting professor al unor universităţi din S.U.A., Franţa şi Italia, acad. prof.  Ioan-Aurel Pop este, de asemenea, autor a peste cincizeci (50) de cărți, tratate și manuale, și a peste trei sute (300) de studii și articole, publicate la edituri de prestigiu și în periodice din peste 20 de țări din Europa, America și Asia. Temele predilecte de cercetare fac parte din domeniul istoriei medievale și moderne timpurii: instituții ale Transilvaniei, relații între Țările Române, națiunea medievală, raporturi româno-maghiare, paleografia latină și limba latină ca limbă a izvoarelor.

Foto: Dan Bodea

Ioan Bolovan este profesor universitar, conducător de doctorat și din 2012 prorector al Universității Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, precum şi cercetător științific I la Centrul de Studii Transilvane din cadrul Academiei Române. Doctor în istorie din anul 1999, a obţinut premiul „Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române în 2002. Specializat în istoria modernă a României şi demografie istorică, având din 2015 funcția de președinte al International Commission for Historical Demography (Geneva), a publicat mai multe cărţi de unic autor și în colaborare la edituri din România, Franța, Germania, Olanda, Rusia, Cehia, Argentina, Italia etc., precum și peste 150 de studii în reviste și volume colective din ţară şi străinătate în special despre istoria populaţiei Transilvaniei, graniţa militară austriacă, revoluţia de la 1848-1849, Primul Război Mondial și istoria instituţiilor culturale.


Publicitate

Postaţi un comentariu