CTP angajează tehnician reţele şi echipamente calcul

CTP Cluj-Napoca SA, cu sediul în B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, organizează concurs în vederea recrutării de personal pentru ocuparea următoarelor posturi :

-2 posturi tehnician reţele şi echipamente calcul

Condiţii de participare : se solicită specializarea echipamente electronice sau similar

Pentru înscrierea la concurs condidaţii vor depune la registratura unităţii dosarele (care vor cuprinde: cerere pt. înscriere la concurs, copie CI, CV şi copia documentelor care atestă calificarea) până la data de 26.08.2016. Concursul va avea loc la sediul unităţii în data de 01.09.2016 începând cu ora 11, 00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul CTP Cluj-Napoca SA, Serv. Resurse Umane, telefon 0264 430917 int. 125.

Postaţi un comentariu